ข้าราชการไทยข่าวทั่วไปข่าวพาดหัวตรวจเยี่ยม

เชียงราย – กอ.รมน.จังหวัด ช.ร. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบสิ่งของให้กับ จนท. ด่านตรวจเฉพาะกิจ เพื่อบูรณาการการเฝ้าระวังและประสานการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

กอ.รมน.จังหวัด ช.ร.
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบสิ่งของให้กับ จนท. ด่านตรวจเฉพาะกิจ เพื่อบูรณาการการเฝ้าระวังและประสานการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

เมื่อ 20 ก.ย. 2564 เวลา13.00น. พ.อ. กิตติพล ไพรหิรัญ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ช.ร.(ท.) มอบหมายให้ พ.อ.พักตร์พงษ์ เงสันเที๊ยะ หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าวฯ ประสานงานบูรณาการร่วมกับ ปกครองจังหวัด ด่านศุลการกรแม่สาย ฉก.ม.3 กลล.ผาเมือง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบสิ่งของให้กับ จนท. ด่านตรวจเฉพาะกิจ เพื่อบูรณาการการเฝ้าระวังและประสานการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม บริเวณหน้าด่านศุลกากร บ้านสันผักฮี้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย

บิ๊กบัง ทั่วไทยนิวส์ / จ.เชียงราย