ข่าวพาดหัวความเชื่อทุกข์ชาวบ้าน

ลำปางแล้งหนักชาวบ้านรวมตัวกันแห่นางแมวเพื่อขอฝนตามประเพณีโบราณ

ลำปางแล้งหนักชาวบ้านรวมตัวแห่นางแมวขอฝน

วันที่ 27 กรกฎาคม 2563 ชาวบ้าน บ้านทุ่งผา หมู่ 1 ต.วอแก้ว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง รวมไปถึง เกษตรกรและมีอาชีพทำนากว่า 50 คน ได้ร่วมกันแห่นางแมวเพื่อขอฝน เนื่องจากในพื้นที่ดังกล่าวในปีนี้ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล ทำให้ต้นข้าวที่เพาะปลูกอยู่ในแปลงนา ประสบกับปัญหาภัยแล้งและส่อเค้าว่า จะได้รับความเสียหาย ชาวบ้านที่เป็นชาวนา เมื่อประสบปัญหาภัยแล้งเช่นนี้ จึงได้นำประเพณีแห่นางแมว ตามความเชื่อที่ว่า ปีใดฟ้าฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล ก็จะต้องทำการแห่นางแมว เพราะเชื่อว่าฝนที่ไม่ตกมีเหตุผลหลายประการ เช่น เกิดจากดินฟ้าอากาศที่เปลี่ยนแปลง ด้วยเหตุนี้จึงต้องประกอบพิธีขอฝนและการที่ต้องใช้แมวเป็นตัวประกอบสำคัญในการขอฝนนั้น ถ้าฝนตกครั้งใดแมวจะร้องทันที

โดยชาวบ้านได้ทำการ แห่นางแมวได้มีการ นำตุ๊กตาแมว นำมาใส่กรงแล้ว แห่ไป รอบๆ พื้นที่หมู่บ้านทุ่งผา จากนั้นชาวบ้านในหมู่บ้าน จึงได้ ร่วมมือกันสาดน้ำ ใส่ตุ๊กตาแมว เพราะชาวบ้านมีความเชื่อว่า เทวดาที่อยู่เบื้องบนฟ้าจะประทานฝนให้ตกลงมาตามคำอ้อนวอน แต่ปัจจุบันนี้เทคโนโลยีความเจริญและความเชื่อความศรัทธา ประกอบกับมีกฏหมายห้ามทรมานสัตว์ โดยเฉพาะหมา-แมว ชาวบ้านจึงประยุกต์หันมาใช้ตุ๊กตาที่เป็นแมวแทนเพื่อสร้างความสนุกสนานในพิธีกรรม

สำหรับบรรยากาศของขบวนแห่นางแมวชาวบ้าน ที่หมู่บ้านแห่งนี้ ต่างเปลี่ยนวิกฤตเป็นความสนุกสนาน โดยมีขบวนร้อง รำ ทำเพลง แห่แหนนางแมวไปรอบๆหมู่บ้าน และยังทำให้ กิจกรรมให้เกิดความสามัคคีของคนในหมู่บ้านในบามที่วิกฤตภัยแล้งขาดน้ำทำนาจนต้องให้มีการแห่นางแมวดังกล่าว ส่วนในพื้นที่ ส่วนใหญ่ ของชาวบ้านนั้นจะมีการปลูกข้าว และ ข้าวโพดเป็นหลัก ซึ่ง ขณะนี้ชาวบ้าน เดือนร้อนอย่างหนัก ไม่มีน้ำ เข้ามาเพาะปลูกทางการเกษตรเลย
เลย

กานดาวดี เทพสุธรรม(0916279964)/ลำปาง