ข้าราชการไทยข่าวพาดหัวจิตอาสาช่วยชาวบ้าน

โรงครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ผลิตอาหารมอบให้ผู้ได้รับผลกระทบจาการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่จังหวัดเชียงราย เป็นวันที่ แปด

โรงครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ผลิตอาหารมอบให้ผู้ได้รับผลกระทบจาการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่จังหวัดเชียงราย เป็นวันที่ แปด

เช้าวันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงพระราชทานพระราชานุญาตให้สภากาชาดไทย โดยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ จัดตั้ง “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางหลังแรก ถนนสิงหไคล ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ซึ่งเป็นการจัดตั้งครัวพระราชทานแห่งที่ 7 ในระหว่างวันที่ 20 – 29 กรกฎาคม 2563 เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่สำหรับนำไปมอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย อันสอดคล้องกับภารกิจของสภากาชาดไทย ในการปฏิบัติงานด้านมนุษยธรรมตามหลักการกาชาดสากล เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์โดยไม่แบ่งแยก เชื้อชาติ วรรณะ ศาสนา ลัทธิ และความเชื่อทางการเมืองใด ๆ

โดยในวันนี้ ว่าที่ ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีมอบอาหารปรุงสุก และชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤติ COVID-19 ที่ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางหลังแรก ถนนสิงหไคล ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมี นางดวงจิตต์ ปรัชญ์สกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย นางวัลภา สุขศิริมัช รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าพยาบาลสำนักงานบรรเทาทุกข์ นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ ปลัดจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ผู้แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย หัวหน้าส่วนราชการทั้งฝ่ายพลเรือน ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมในพิธี และมีประชาชนมาเข้ารับมอบอาหารกล่องพร้อมน้ำดื่มพระราชทาน เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระราชทานพระราชานุญาตให้สภากาชาดไทยจัดตั้ง “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ขึ้นในครั้งนี้

จากนั้น ได้มอบอาหารปรุงสุก และชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤติโควิด-19 จำนวน 200 ชุด ให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 พร้อมทั้งลงพื้นที่มอบอาหารปรุงสุกและชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤติโควิด-19 ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ อำเภอดอยหลวง อำเภอเชียงแสน รวมจำนวนทั้งสิ้น 2,500 ชุด พร้อมลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้ เพื่อมอบอาหารปรุงสุก และชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤติโควิด-19 จำนวน 5 ราย ที่ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ยังความปลาบปลื้มและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

สำหรับ อาหารปรุงสุกจากครัวพระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ยังได้สนับสนุนและส่งเสริมการประกอบอาชีพของเกษตรกรและกลุ่มแม่บ้านในพื้นที่ชุมชนต่าง ๆ ของจังหวัดเชียงราย โดยรับซื้อวัตถุดิบ ผลิตผล และผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร เพื่อนำมาประกอบอาหารปรุงสุกสำหรับแจกจ่ายไปยังประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงรายอย่างทั่วถึง โดยคำนึงถึงการบริหารจัดการครัวที่เน้นความสะอาด ยึดหลักสุขาภิบาลที่ได้มาตรฐาน มีเมนูอาหารที่สด สะอาด บุคลากรในครัวแต่งกายตามมาตรฐาน คือ สวมหมวกคลุมผม ใส่ผ้ากันเปื้อน สวมหน้ากากอนามัย และสวมถุงมือ รวมถึงการแจกจ่ายที่ดำเนินการจัดระเบียบการรักษาระยะห่างทางสังคม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ด้วย

ทั้งนี้ สภากาชาดไทยขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และบุคลากรทางการแพทย์ ผ่านเหล่ากาชาดจังหวัดทุกจังหวัด โดยบริจาคเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาสำนักสีลม ชื่อบัญชี “สภากาชาดไทย เพื่อภัยพิบัติ” ประเภทบัญชี “กระแสรายวัน” เลขที่ 001-1-34567-0 สอบถามเพิ่มเติม โทร.1664

เครดิต / สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

ทีมข่าวทั่วไทยนิวส์ รายงาน