ข้าราชการไทยข่าวพาดหัว

กองบิน​ 5​ โปรยเมล็ดพันธุ์ไม้ทางอากาศ จำนวน 68, 000 เมล็ด เฉลิมพระเกียรติ​ พระมหากษัตริย์นักบินพระองค์แรกแห่งราชวงศ์จักรี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว​ ในหลวง ร.10

กองบิน​ 5​ โปรยเมล็ดพันธุ์ไม้ทางอากาศ จำนวน 68, 000 เมล็ด เฉลิมพระเกียรติ​ พระมหากษัตริย์นักบินพระองค์แรกแห่งราชวงศ์จักรี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว​ ในหลวง ร.10

วันที่ 27 ก.ค.63 นาวาอากาศเอก ชยศว์ สวรรค์สรรค์ ผู้บังคับการกองบิน 5 เปิดเผยว่า ได้นำข้าราชการ และทหารกองประจำการกองบิน 5 พร้อมด้วยคณะครู และลูกเสือเนตรนารี เหล่าอากาศ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะ และกล่าวอาเศียรวาท พร้อมเปิดโครงการโปรยเมล็ดพันธุ์ไม้ทางอากาศ จำนวน 68000 เมล็ด เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงเป็น“พระมหากษัตริย์นักบินพระองค์แรกแห่งราชวงศ์จักรี”ณ โรงจอดอากาศยาน ฝูงบิน 501 กองบิน 5 อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์


โดยได้โปรยเมล็ดพันธุ์ไม้ทางอากาศ บริเวณแนวเทือกเขาตะนาวศรี ชายแดนไทย-เมียนมาร์ พื้นที่ อ.บางสะพานและ อ.บางสะพานน้อยจำนวน 68000 เมล็ด พร้อมทั้งเปิดกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตามโครงการ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ณ สวนป่าหลัง โซล่าฟาร์ม กองบิน 5 ประกอบด้วยพันธุ์ไม้ ต้นยางนา ต้นมะค่าโมง ต้นประดู่ ต้นราชพฤกษ์ และต้นตะแบก รวม 1500 ต้น โดยมี นาวาอากาศเอก เสกสรร สายเพ็ชร์ รองผู้บังคับการกองบิน 5 นาวาอากาศเอก พลัง วิทยาภรณ์ รองผู้บังคับการกองบิน 5 นาวาอากาศเอก กิจจาพจน์ สุกเพชร เสนาธิการกองบิน 5 พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ทหารกองประจำการ และครอบครัว กองบิน 5 เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง

ณัฐธภพ​ พันสาย​ / จ.ประจวบคีรีขันธ์​ รายงาน