ข้าราชการไทยข่าวพาดหัว

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2563

 

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2563

วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 นายณฐพล ชุ่มสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก มอบหมายให้ นางนรินทร นาคเหล็ก นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่โครงการฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2563 ณ บริเวณถนนประชานิมิตหน้าอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

โดยมีนายธนากร อึ้งจิตรไพรศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธี และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพียงกัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงห่วงใยคำนึงถึงความเป็นอยู่ของประชาชน อีกทั้งทรงมีพระราชปณิธานที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการและปฏิบัติตามหลักคำสอนทางศาสนา อันเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน