ข่าวพาดหัวอุทกภัย

ลพบุรี – น้ำล้นคลองชัยนาทป่าสักเข้าท่วมพื้นที่ย่านเศรษฐกิจเมืองลพบุรี

จังหวัดลพบุรี 300964 น้ำล้นคลองชัยนาทป่าสักเข้าท่วมพื้นที่ย่านเศรษฐกิจเมืองลพบุรี

ปริมาณน้ำจำนวนมากยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไหลหลากมาตามคลองชลประทานสาย ชัยนาท – ป่าสัก เข้าพื้นที่ลุ่มราบต่ำในเขตพื้นที่ อ.เมือง ลพบุรีแล้ว ส่งผลให้มวลน้ำเอ่อล่นตลิ่ง ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน ถนนสายต่างๆ การจราจรติดขัด บางสายต้องปิดเป็นการชั่วคราว ไม่เว้นแม้กระทั่งในสำนักงานกรมชลประทานที่ 10 การประปาส่วนภูมิภาค สถานีสูบน้ำดิบโคกกระเทียม ต้องเร่งตั้งกำแพงแนวดินขวางน้ำที่เอ่อล้นตลิ่ง วางถุงบิ๊กแบ็ค นำรถ ยวดยานพาหนะไว้ที่สูง


วันที่ 30 ก.ย. 2564 สำหรับสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ลพบุรีที่ไหลหลากมาตามคลองชลประทานชัยนาท – ป่าสัก ซึ่งจากการสำรวจตั้งแต่อำเภอบ้านหมี่ถึงอำเภอเมืองลพบุรีระยะทางประมาณ 40 กิโลเมตรยังวิกฤต โดยพบว่ามีมวลน้ำที่ไหลมาในคลองชลประทานมีเป็นจำนวนมากไหลหลาก บางจุดล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน อ.บ้านหมี่หลายตำบลมวลน้ำได้ไหลหลากลงสู่ที่ราบลุ่ม ในพื้นที่ ต.พุคา ต.หนองทรายขาว ต.เขาพระงาม อ.เมือง ลพบุรี หลายหมู่บ้านจมน้ำ ถนนหลายสายต้องปิดกั้นรถเล็กไม่สามารถผ่านได้ และได้ไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ อ.เมืองลพบุรีแล้ว หลายหน่วยงานระดมสรรพกำลังเร่งดำเนินการช่วยเหลือ
ทางป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงดันสูงได้สูบน้ำที่ท่วมบ้านเรือนประชาชนในหลายพื้นที่ ลงคลองชัยนาท-ป่าสัก ซึ่งเป็นการเพิ่มปริมาณน้ำในคลองชลประทานให้มีระดับสูงขึ้น โดยที่ประตูรับน้ำของคลองชลประทาน ชัยนาท – ป่าสัก ได้ลดการรับน้ำจากแม่น้ำ

เจ้าพระยาแล้วก็ตาม ซึ่งทำให้แนวคันคลองที่มีระดับต่ำน้ำได้ล้นคันคลองไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนที่เป็นพื้นที่เศรษฐกิจ ขณะที่บางพื้นที่น้ำได้ไหลย้อนท่อรับน้ำเข้าท่วมถนนในเขตเมืองลพบุรี โดยเฉพาะพื้นที่หมู่ที่ 4 ต.ท่าแค อ.เมือง ท่อไซฟ่อนได้มีน้ำไหลเข้าหมู่บ้าน ทางเจ้าหน้าที่เร่งวางกระสอบบิ๊กแบ็คเพื่อขวางทางน้ำไม่ให้ไหลย้อน ท่ามกลางความอกสั่นขวัญแขวนของประชาชนมนพื้นที่ เนื่องจากหมู่บ้านนี้ต่ำสุดใน อ.เมือง ลพบุรี


สำหรับการป้องกันทางสำนักงานชลประทานได้นำรถแบคโฮนำทำคันดินเสริมแนวคันคลองให้สูงขึ้นในพื้นที่ ต.ป่าตาล หน้าสำนักงานเทศบาลตำบล ถนนศูนย์ศึกษาพิเศษที่ 6 และหมู่บ้านลุ่มต่ำอ่างกระทะ หมู่ที่ 6-7 ต.ป่าตาล เพื่อไม่ให้น้ำล้นเข้าสู่บ้านเรือนประชาชนที่เป็นเขตเศรษฐกิจและในบางพื้นที่ที่เป็นพื้นที่นาของเกษตรกร โดยทางนายนิวัฒน์ รุงสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ได้มีการประสานงานกับทางสำนักงานชลประทานลพบุรี หน่วยทหารในพื้นที่ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำและให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นการด่วน
กฤษณ์ สนใจ ลพบุรี 0890899090