ข้าราชการไทยข่าวพาดหัว

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมพิธีตักบาตรวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมพิธีตักบาตรวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 07.00 น. ณ บริเวณอนุสาวรีย์ท่านพ่อพระยาพิชัยดาบหัก อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ นายธนากร อึ้งจิตไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

โดยมี นายไพบูลย์ วิรบุตร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ (2) ว่าที่ร้อยตรีศุภชัย ทานะขันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ นายฉัตรชนัย โนต๊ะยศ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ (2) พร้อมด้วยบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดอุตรดิตถ์ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพสกนิกรชาวจังหวัดอุตรดิตถ์ทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธีดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน