ข่าวพาดหัวจิตอาสาช่วยชาวบ้านองค์กรงานสาธารณกุศลอาสาสมัครหน่วยกู้ชีพ-กู้ภัย

เครือข่ายกู้ภัยห้างฉัตรรับมอบโลงศพ 12 โลง หลังชาวบ้านใจบุญร่วมบริจาค ทำบุญกุศลใส่ศพไร้ญาติ และยากจน

 

ชาวบ้านแห่บริจาคโลงศพ12โลงให้กู้ภัยห้างฉัตร

เครือข่ายกู้ภัยห้างฉัตรรับมอบโลงศพ 12 โลง หลังชาวบ้านใจบุญ ร่วมบริจาค ทำบุญกุศลใส่ศพไร้ญาติ และยากจน

นายย้าย ฮาวคำฟู นายกเทศบาลตำบลปงยางคก พร้อมด้วย จ.ส.ต.ธวร ไชยอินปั๋น กำนันตำบลปงยางคก และตัวแทนเจ้าหน้าที่ กู้ภัย เครือข่ายกู้ภัยอำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ได้รับมอบ โลงศพ จาก ชาวบ้านและผุ้ใจบุญ ซึ่งบริจาคโลงศพ จำนวน 12 โลงศพ ให้กับ ผู้เสียชีวิตยากไร้ และ ในครั้งนี้ ชาวบ้านในพื้นที่อำเภอห้างฉัตรจังหวัดลำปางและอำเภอใกล้เคียง ได้ร่วมกันบริจาคโลงศพมอบให้กับคนไร้ญาติ จำนวน 12 โลงศพ และเงินบริจาคต่าง และ มอบให้กับเครือข่ายกู้ภัยพื้นที่อำเภอห้างฉัตรจังหวัดลำปาง

ทางหน่วยกู้ภัยเครือข่าย อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง ที่ มีลูกข่าย 5 หน่วยงาน เป็นหน่วยงาน ที่ช่วยเหลือประชาชน ทั้งอุบัติเหตุ ทางถนน และเหตุ สาธารณภัยต่างๆทุกรูปแบบโดยในวันนี้ชาวบ้านได้รวบรวมเงินบริจาคซื้อ โลงศพ เนื่องจากในพื้นที่ บางทีพบว่ามีผู้เสียชิวิตที่ไร้ญาติ และบางครอบครัว ไม่มีเงินซื้อโลงศพ และนำไป มอบให้กับคนไร้ญาติ

สำหรับหน่วยงานกู้ภัยเครือข่าย อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปางนั้น ได้ช่วยเหลือ ผู้ประสบอุบัติเหตุในพื้นที่ บ่อยครั้ง เพราะว่าเนื่องจากพื้นที่ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง เป็นเส้นทางการจราจร ถนนสำคัญ ที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางผ่านเป็นจำนวนมาก และ เคยมีอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้ง และขณะนี้เครือข่ายกู้ภัยอำเภอห้างฉัตรนั้น ก็ ยังขาดเงินเพื่อซื้ออุปกรณ์เครื่องตัดถ่างอุปกรณ์กู้ชีพ ซึ่งในท้องที่อำเภอห้างฉัตรนั้นยังไม่มีเครื่องตัดถ่างเลย

ซึ่งหากเกิดเหตุแต่ละครั้ง จะต้องประสานหน่วยกู้ภัยอำเภออื่นๆ หรือหน่วยกู้ภัยจากในจังหวัดลำปาง เพื่อนำอุปกรณ์เข้ามาช่วยเหลือ ซึ่งจะมีระยะทางยาวไกลกว่า 30 กิโลเมตรระยะเดินทางมากกว่า 30 นาที ทำให้การช่วยเหลือบางครั้งไม่ทันการณ์และเป็นไปด้วยความยากลำบาก และ ชาวบ้านหากสนใจจะบริจาค เงิน ซื้ออุปกรณ์ตัดถ่างอุปกรณ์กู้ชีพก็สามารถบริจาคได้โดยการร่วมบริจาคเงินซื้ออุปกรณ์ตัดถ่างและอุปกรณ์กู้ชีพตามกำลังศรัทธาได้ที่หมายเลขบัญชี * เครือข่ายกู้ภัยอำเภอห้างฉัตร ธนาคารออมสิน สาขาห้างฉัตร #เลขบัญชี 020307509321 *
#สอบถามรายละเอียด โทร.097-1542654 , 098-7959919 หรือทาง inbox เพจเครือข่ายกู้ภัยอำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
เครือข่ายกู้ภัยอำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

ทั้งนี้รายชื่อ การบริจาค ได้รับมอบบริจาคโลงศพจาก
1. นาย ธนาวุฒิ อาวาท , นางสาว ปราถนา อารยสุวรรณ
จำนวน 2 โลง 3000 บาท
2. นาย ประวิทย์ แก้วยอดหล้า ,นางสาว พัชรินทร์ ตุ้ยหนึ้ง ,ด.ญ. ปพิชญา แก้วยอดหล้า จำนวน 1 โลง 1500 บาท
3. นายเฉลิมพล ใจเย็น ,นางสาว รสสุคนธ์ ใจเย็น ,เด็กชาย แทนคุณ ใจเย็น จำนวน 1 โลง 1500 บาท
4. ครอบครัว ทิพย์วังเมฆ จำนวน 1 โลง 1500 บาท
5. นางสาวทิชากร พรมมินทร ,นายอภิรัฐ พรมมินทร์ จำนวน 800 บาท
6. พี่ตุ๋ยพี่กุ้ง จำนวน 3900 บาท
7. ครอบครัว จำพุฒ จำนวน 1500 บาท
8. ครอบครัว กันทะวัง จำนวน 1500 บาท
9, ครอบครัว จำปา จำนวน 900 บาท
10. นายพฤทธิ์-นางสนธยา เพ็งพิมพ์ ,นายพีรวิชญ์ ดญ.พิมพ์มาดา เพ็งพิมพ์ จำนวน 1 โลง 1500 บาท
11. นายพงศ์พรรณ-นางสาวฑิตยา ธิช่างทอง จำนวน 1 โลง 1500 บาท
12. นายนริศ ปงแปง จำนวน 400 บาท
13. นายอมรเทพ สอนนอก พร้อมครอบครัว จำนวน 1000 บาท
14. นางสาวจิรปรียา วงศ์ษา จำนวน 500 บาท
15. อ.เนตร อ.เพลินจิต ใจเที่ยง ,นางสาววรรณพร (เบน)ใจเที่ยง ,นาย พชรดนัย (นุ) จานชา ,ดช.จักรพงศ์ (อ๋อมแอ๋ม)สุริยะ รวม 1000 บาท

โดยมี นายย้าย ฮาวคำฟู นายกเทศบาลตำบลปงยางคก จ.ส.ต.ธวร ไชยอินปั๋น กำนันตำบลปงยางคกและตัวแทนรับมอบให้เครือข่ายกู้ภัยอำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

ขอบคุณภาพข่าว เครือข่ายกู้ภัยอำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
กานดาวดี เทพสุธรรม/ลำปาง