ข้าราชการไทยข่าวพาดหัว

จังหวัดเชียงราย ประกอบพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาค ม 2563

จังหวัดเชียงราย ประกอบพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาค ม 2563

เมื่อค่ำวันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานประกอบพิธีจุดเทียนชัย ถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ GMS ถนนศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย โดยมี นางดวงจิตต์ ปรัชญ์สกุล ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงราย ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทั้งฝ่าย ศาล ทหาร ตำรวจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพสกนิกรจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมพิธี

ในลำดับพิธี จัดให้มีการถวายพานพุ่มเงิน พุ่มทอง จากส่วนราชการในจังหวัดเชียงรายตามลำดับ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้น ประธานในพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ นำกล่าวถวายพระพรชัยมงคล จุดเทียนจากเทียนมหามงคล หลังจากนั้น ผู้เข้าร่วมพิธี และประชาชน ร่วมต่อเทียนถวายพระพรชัยมงคล ต่อจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายตามลำดับต่อกันไป และกล่าวนำ “ทรงพระเจริญ” 3 ครั้ง เป็นอันเสร็จพิธี

กิจกรรมทั้งมวลในวันนี้ ได้ยังความปลาบปลื้มปิติยินดี ที่ชาวเชียงรายได้ร่วมกันแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี ด้วยความสมัครสมานสามัคคี ยึดเหนี่ยวในสถาบันหลักของชาติ อีกทั้ง ได้น้อมนำแนวพระราชดำริมาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน สร้างความสุขและความเจริญก้าวหน้าให้แก่ประเทศชาติสืบไป

เครดิต / สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

ทีมข่าว ทั่วไทยนิวส์ จ.เชียงราย รายงาน