ข่าวพาดหัวจิตอาสาช่วยชาวบ้านยกย่องเชิดชูคนดี

ไทยออยส์ มอบทุนการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบเกือบ 2 ล้านบาท

ไทยออยส์ มอบทุนการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบเกือบ 2 ล้านบาท
ที่ห้องประชุมชั้น 3 อาคารปฎิบัติการฯ เวียนนาพาราไดซ์ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ได้มีพิธีมอบทุนการศึกษาโครงการ Thaioil Excellence school รุ่นที่2 ปีการศึกษา 2563 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาเครื่องมือวัดและควบคุม วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ โดยมี นายวิโรจน์ วงศ์สถิรยาคุณ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านพัฒนาศักยภาพองค์กรบริษัทไทยออยส์ จำกัด(มหาชน) เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา พร้อมด้วยนางอรทัย โยธินรุ่งเรืองสุดสงวน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ พร้อมคณะผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ


นายวิโรจน์ วงศ์สถิรยาคุณ กล่าวว่า ด้วยบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษา ซึ่งมีส่วนสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศให้มีความรู้ความสามารถและมีคุณภาพในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ โดยได้ทุนการศึกษา Thaioil Excellence School รุ่นที่2 ประจำปีการศึกษา 2563 ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ เป็นจำนวน12ทุน ทุนละ150,000บาท รวมเป็นเงินทุนทั้งสิ้น 1,800,000บาท


และกล่าวต่ออีกว่า สำหรับทุนการศึกษาดังกล่าว บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) มีเป้าหมายในการผลิต บุคลากรที่มีศักยภาพสูงเพื่อตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมในมิติต่างๆ ของประเทศ โดยเฉพาะโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (อีอีซี) ถือว่าเป็นความรับผิดชอบต่อสังคม ถือเป็นภารกิจสำคัญอย่างหนึ่งในการดำเนินงานขององค์กร เครือไทยออยล์ มุ่งหวังที่จะพัฒนาธุรกิจให้เติบโต อย่างยั่งยืนและเล็งเห็นว่า การศึกษาถือเป็นการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นอนาคต ความหวัง และกำลังสำคัญที่สุดในการพัฒนา ประเทศ ดังนั้น เครือไทยออยล์จึงได้จัดทำโครงการ มอบทุนการศึกษาเพื่อการศึกษาให้แก่นักเรียน นิสิตและนักศึกษาอีกด้วย

ภาพ/ข่าว นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี ผู้สื่อข่าว จ.ชลบุรี
นายพรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก