ข้าราชการไทยข่าวพาดหัว

อำเภอสัตหีบจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่10

 

อำเภอสัตหีบจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่10
วันนี้ 28 ก.ค.63 นาย อนุชา อินทศร นายอำเภอสัตหีบ พร้อมด้วย ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน ทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีทำบุญใส่ตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนพรรษา ครบ 68 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอสัตหีบ จ.ชลบุรี


โดยพิธีเริ่มตั้งแต่เวลา 07.00 น. นายอำเภอสตหีบ เป็นประธานประกอบพิธีจุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย ถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระภิกษุสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ จากนั้นนำข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนร่วมพิธีทำบุญใส่ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ ก่อนร่วมกันลงนามถวายพระพร


นาย อนุชา อินทศร กล่าวว่า ทางอำเภอสัตหีบได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนพรรษา ครบ 68 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เพื่อเป็นการแสดงความน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่ทรงมีต่อประเทศชาติและพสกนิกรชาวไทย ทุกหมู่เหล่าเสมอมา พระองค์ทรงอุทิศพระวรกายในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจอันน้อยใหญ่ เพื่อพสกนิกรชาวไทยอยู่เย็นเป็นสุข และเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติเป็นสำคัญ

ภาพ/ข่าว นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี ผู้สื่อข่าว จ.ชลบุรี
นายพรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก