ข่าวทั่วไป

ตราด –  เกาะช้างขับเคลื่อน“โคก หนอง นา โมเดล” พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่  

ตราด –  เกาะช้างขับเคลื่อน“โคก หนอง นา โมเดล” พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่

วันที่ 8 ต.ค.64 นายชาญชัย พชระวรางกูร รักษาราชการแทนนายอำเภอเกาะช้าง จ.ตราด ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรม “เอามื้อ สามัคคี” ปลูกพืชผักสมุนไพร ไม้เศรษฐกิจ ลงบนแปลงที่จัดเตรียมไว้แล้ว ภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ นางมลฤดี ขนรกุล พื้นที่บ้านคลองสน หมู่ 3 ต.เกาะช้าง โดยมี นายศักดิ์ชัย แซ่ตั๋น ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 ต.เกาะช้าง-พัฒนาชุมชน อ.เกาะช้าง-เกษตร อ.เกาะช้าง-เทศบาล ต.เกาะช้าง-กศน.อ.เกาะช้าง และอีกหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง-ผู้นำชุมชน-อาสาพัฒนาชุมชน-เครือข่ายฯ เข้าร่วมทำกิจกรรม

กิจกรรมประกอบด้วย การปั้นหัวคันนาทองคำ เพื่อสร้างระบบนิเวศแหล่งอาหารบนคันนา,การปลูกป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง,หยอดเมล็ดพันธุ์พืชบำรุงดิน ได้แก่เมล็ดถั่ว พริก มะเขือ ฟักทอง เพื่อให้เป็นปุ๋ยบำรุงดินและมีผลพลอยได้เป็นอาหาร,ปลูกพืชสมุนไพรเพื่อรักษาโรคบางชนิดได้โดยไม่ต้องใช้ยาแผนปัจจุบัน โดยเฉพาะสถานการณ์ปัจจุบันที่กำลังเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19,ร่วมกันทำกิจกรรม ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ทำน้ำหมักจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง และทำน้ำยาล้างจานแจกจ่ายให้แก่ผู้ที่มาร่วมกิจกรรม เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในครัวเรือน รวมไปถึงแจกต้นพันธุ์สำรองให้คนละ1ต้น

ภาพ/ข่าว วรโชติ เกาะช้าง-วิเชียร ม่วงสี ทีมข่าวภูมิภาค /รายงาน