ข่าวทั่วไป

เลขาธิการ กช. ลงพื้นที่เยี่ยมชมพร้อมรับฟังปัญหาการจัดการศึกษาเอกชนในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว

เลขาธิการ กช. ลงพื้นที่เยี่ยมชมพร้อมรับฟังปัญหาการจัดการศึกษาเอกชนในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว

(7 ตุลาคม 2564) นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) มอบหมายให้นายพีรศักดิ์ รัตนะ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) พร้อมคณะทำงาน และนางศิริลักษณ์ ห้องทองคำ ผอ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดสระแก้ว ลงพื้นที่เยี่ยมชมพร้อมรับฟังปัญหาการจัดการศึกษาเอกชนในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว

นายพีรศักดิ์ กล่าวว่า วันนี้ตนและคณะทำงานได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพร้อมรับฟังปัญหาการบริหารงาน และการจัดการศึกษาเอกชนในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว โดยท่านตรีนุช เทียนทอง รมว.ศธ. ได้กำชับให้ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมชมพร้อมรับฟังปัญหาการจัดการศึกษาเอกชน ศึกษารายละเอียดการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน พร้อมรับฟังปัญหาจากผู้บริหาร ครูโรงเรียนเอกชนเพื่อรายงานต่อท่านเพื่อจะได้นำไปสู่การช่วยเหลือต่อไป

นายพีรศักดิ์ กล่าวอีกว่า ปัญหาที่พบส่วนใหญ่จะมีความคล้ายกันคือ ปัญหาของนักเรียนในเรื่องอินเตอร์เน็ตเพื่อใช้ในการเรียนออนไลน์ ปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาบางส่วนได้ ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากผู้ปกครองได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งในส่วนนี้โรงเรียนก็ต้องรับแบกรับภาระค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการด้วยเช่นเดียวกันทำให้ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก บางโรงเรียนถึงกับต้องเลิกจ้างครู ปัญหาเกี่ยวกับครูที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพ เพราะสถาบันที่มีความพร้อมในการ จัดการสอนระดับประกาศนียบัตรในพื้นที่ ปัญหาการขาดแคลนครูเนื่องจากสอบบรรจุได้ ก็จะขอลาออกกระทันหันทำให้หาครูไม่ทันเพื่อมาทำการสอน และบางโรงเรียนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมซ้ำซากทุกปีทำให้อุปกรณ์การเรียนการสอนเสียหาย

นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอแนะจากผู้บริหารโรงเรียนเอกชนเพิ่มเติมอาทิ อยากให้มีการอบรมเพิ่มสมรรถนะความรู้ ความสามารถให้แก่ครูเอกชนให้มากขึ้น ขอให้ผลักดันนโยบายด้านการรักษาพยาบาลของครูเอกชนให้สามารถจ่ายตรงได้ อยากให้มีมาตรการช่วยเหลือครูเอกชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 และขอรับการสนับสนุนชุดตรวจ ATK เพื่อใช้สุ่มตรวจนักเรียนในกรณีที่สามารถเปิดเรียนแบบ On Site ได้

ตนขอขอบคุณสำหรับการต้อนรับ ความร่วมมือในการอำนวยความสะดวกเข้าเยี่ยมชมโรงเรียนในครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และขอบคุณทุกโรงเรียนเอกชนที่ได้ช่วยจัดการศึกษาแบ่งเบาภาระของรัฐ และยังจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่ไว้วางใจของผู้ปกครอง เลขาธิการ กช. กล่าวทิ้งท้าย