ข่าวพาดหัว

วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระแท่นศิลาอาสน์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระแท่นศิลาอาสน์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.

จังหวัดอุตรดิตถ์ โดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระแท่นศิลาอาสน์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ วิหารพระแท่น วัดพระแท่นศิลาอาสน์ พระอารามหลวง ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีนายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธี และมีทุกภาคส่วนเข้าร่วมงาน ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน