ข่าวพาดหัวจิตอาสาช่วยชาวบ้าน

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์มอบบ้านผู้ยากไร้

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์มอบบ้านผู้ยากไร้

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.30 น. นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยนางฉวีวรรณ ประจันเขตต์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ และนายประเดิม เดชายนต์บัญชา นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์พร้อมภริยา และ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับ กลุ่มสหายบุญจังหวัดอุตรดิตถ์ และชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลขุนฝาง

ร่วมพิธีมอบบ้านตามโครงการบ้านผู้ยากไร้ บ้านธารน้ำใจพระครูสุวิธารธำรง กลุ่มสหายบุญจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมด้วยช่วยกันได้รับการสนับสนุนจากทุกท่านแล้วสร้างเสร็จ จึงได้มอบให้กับ นางวรรณา รุ่งหิรัญ ณ บ้านเหล่าป่าสา ตำบลขุนฝาง อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมกันนี้เหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ได้มอบของใช้ให้กับบ้านผู้ยากไร้ มีตู้เสื้อผ้า ชั้นวางของ ถุงยังชีพ จำนวน 1 ชุด ผ้าห่ม 1 ผีน พร้อมของใช้ต่างๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมอบให้ และชมรมแม่บ้านมหาดไทย มอบเงินช่วยเหลือจำนวน 2,000 บาท YEC จังหวัดอุตรดิตถ์มอบเงินช่วยเหลือจำนวน 2,000 บาท และเหล่ากาชาดจังหวัด ได้มอบถุงยังชีพ และผ้าห่ม ให้กับผู้ยากไร้อีก จำนวน 35 ราย

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน