การเมืองข่าวทั่วไปข่าวพาดหัว

อยุธยา – เปิดรับสมัครนายก อบต.และ ส.อบต.วันแรก ต.ธนู คึกคัก

เปิดรับสมัครนายก อบต.และ ส.อบต.วันแรก ต.ธนู คึกคัก
วันนี้ (11 ต.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการเปิดรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) และนายก อบต.วันแรกเป็นไปอย่างคึกคัก โดยที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นสถานที่รับสมัคร มีผู้สมัครสมาชิก อบต.และผู้สมัครนายก อบต.พร้อมบรรดากองเชียร์ เดินทางมาถึงสถานที่รับสมัครโดยมีผู้สมัคร นายก อบต. 3 ราย

เจ้าหน้าที่จัดการเลือกตั้งของ อบต.ธนู ใช้ใช้วิธีจับสลาก ท่ามกลางกองเชียร์ที่มารอลุ้นผู้สมัครของตนเอง ซึ่งผู้สมัครพอใจการดำเนินการของเจ้าหน้าที่จึงทำการจับสลากและยื่นเอกสารการรับสมัครต่อเจ้าหน้าที่ โดยมี ผู้สมัครนายก อบต จับฉลากลำดับที่ 1คือ นายธนู นรรฆเลิศ ผู้สมัครจับฉลากลำดับที่ 2 นายเฉลียว สุขประเสริฐ และ ผู้สมัครนายกจับฉลากลำดับที่ 3 นายสมยศ ขอพร


ผลการจับสลากผู้สมัคร นายก อบต.ธนู ได้แก่ เบอร์ 1 นายเฉลียว สุขประเสริฐ เบอร์ 2 นายธนู นรรฆเลิศ และ เบอร์ 3 นายสมยศ ขอพร
นายธงชัย คุ้มชาติ ผู้อำนวยการเลือกตั้ง ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลธนู เปิดเผยว่า อบต.ธนู เปิด รับสมัครเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลธนูและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลธนู ระหว่างวันที่ 11 ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2556 4 เวลา 08.30 นถึง 16.30 น. ในวันแรกมีผู้สมัครนายก อบต.จำนวน 3 ราย และผู้สมัคร ส.อบต. ธนู ทั้ง 12 หมู่ มีผู้สมัครในวันนี้ 19 ราย ซึ่งประชาชนมีความตื่นตัวในการเลือกตั้งครั้งนี้อย่างมาก คาดว่าจะมีผู้ออกมาใช้สิทธิไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ขณะนี้ทุกอย่างเตรียมการไว้พร้อมแล้วในการจัดการเลือกตั้ง


ทั้งนี้ นายสมลักษ์ ยกน้อยวงษ์ นาย อำเภอ อุทัย ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม ดูความเรียบร้อยใน พร้อมได้เน้นย้ำให้ข้าราชการทุกคนวางตัวเป็นกลางในการเลือกตั้งครั้งนี้เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม