ข้าราชการไทยข่าวพาดหัว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36 พะเยา ยกระดับความปลอดภัยในการเลือกเช่าทัศนศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36 พะเยา
ยกระดับความปลอดภัยในการเลือกเช่าทัศนศึกษา

เมื่อ วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36 ร่วมกับคณะทำงานพัฒนาพัฒนารถโดยสารสาธารณะและรถรับส่งนักเรียนจังหวัดพะเยา ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 และคณะทำงานสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนระดับจังหวัด สอจร.พะเยา จัดทำข้อตกลงร่วมกันในการนำเอาสัญญาจ้างขนส่งผู้โดยสารเพื่อนำเอาเป็นเครื่องมือในการเลือกเช่ารถทัศนศึกษาเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเดินทาง พร้อมทั้งได้ให้ความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักถึงการนำ “สัญญาจ้างขนส่งผู้โดยสาร” ในการเลือกใช้รถโดยสารสาธารณะที่ปลอดภัยสำหรับการเดินทางทัศนศึกษา ให้กับผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูที่ทำหน้าที่จ้างรถเพื่อพานักเรียนไปทัศนศึกษา


ซึ่งในแต่ละปีจะพบ สถานการณ์ความรุนแรงจากอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับเด็กนักเรียนเหตุการณ์ความสูญเสียในหลายครั้งของเด็กนักเรียนก็เรื่องซ้ำซากจากการไปทัศนศึกษา ปี 2557 นักเรียนเสียชีวิต 15 คน ปี2560 นักเรียนเสียชีวิต 5 ราย ปี 2561 บาดเจ็บ 39 ราย ปี 2562 เสียชีวิต 1 รายบาทเจ็บ 19 ราย ซึ่งแต่ละเหตุการณ์สร้างความเศร้าโศกเสียใจให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งสถานศึกษานับได้ว่าเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง


“ที่ผ่านมาคณะทำงานพัฒนาคุณภาพรถโดยสารและรถนักเรียนจังหวัดพะเยา ได้สนับสนุนการนำสัญญาจ้างขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพะเยา (สัญญาเช่ารถ) มาเป็นเครื่องมือในการคัดเลือกรถ โดยหัวใจสำคัญคือ หากเลือกรถที่มีคุณภาพและมาตรฐาน การเดินทางไป-กลับจะปลอดภัย นอกจากการเลือกรถจากสภาพภายนอกแล้ว การพิจารณาเรื่องเงื่อนไขการชดเชยเยียวยาหากเกิดอุบัติเหตุ หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินก็มีความสำคัญเช่นกัน”
“ดังนั้นการใช้สัญญาจ้างขนส่งผู้โดยสารเป็นเครื่องมือ ผู้ว่าจ้างก็จะสามารถเลือกรถที่มีความปลอดภัยได้มาตรฐาน โดยพิจารณาตั้งแต่ ผู้ประกอบการว่าเป็นนิติบุคคลหรือไม่ ประสบการณ์ของพนักงานขับรถ สภาพรถที่มีการตรวจรับรองจากหน่วยงานของกรมการขนส่งทางบก รวมถึงความพร้อมของอุปกรณ์ป้องกันภัยภายในรถ เช่น ค้อนทุบกระจก เข็มขัดนิรภัย ประตูฉุกเฉิน และการตรวจสอบเงื่อนไขการประกันภัย และการชดเชยเยียวยาหากผู้ประกอบการผิดข้อตกลงในสัญญา โดยตลอดการดำเนินงาน ในปี 2561 – 2562 พบว่า หน่วยงานท้องถิ่นแต่ละแห่งได้ให้ความสำคัญกับการใช้สัญญาเช่ารถในการทำสัญญาทุกครั้ง สิ่งสำคัญพบว่า หลังจากใช้สัญญาเช่ารถ ที่ผ่านมายังไม่มีหน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดประสบอุบัติเหตุจากการเดินทาง”
ดังนั้นการนำเอาบทเรียน การใช้สัญญาจ้างขนส่งผู้โดยสาร ( สัญญาเช่ารถ ) มาดำเนินการกับสถานศึกษาในการเลือกเช่ารถเพื่อใช้ในการทัศนศึกษาในแต่ละโรงเรียนเพื่อให้เกิดความปลอดภัย จึงเป็นแนวทางหนึ่งของการป้องกันอุบัติเหตุ เลือกเช่ารถที่มีมาตรฐาน =เดินทางทัศนศึกษาปลอดภัย

หากสนใจรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ ติดต่อ-ประสานงาน คุณพวงทอง ว่องไว 0818853384

ภาพ/ข่าว โดย ขุนพันธ์ ลุ่มน้ำกว๊าน