COVID-19ข่าวทั่วไปข่าวพาดหัววัคซีน

สิงห์บุรี – จังหวัดสิงห์บุรี Kick off Pfizer in School สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม

จังหวัดสิงห์บุรี Kick off Pfizer in School สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม

นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธาน Kick off Pfizer in School “สร้างเกราะป้องกันด้วยวัคซีน เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม” ให้กับนักเรียนจังหวัดสิงห์บุรี กลุ่มอายุ 12-18 ปี ซึ่งกิจกรรม Kick Off Pfizer in School เป็นความร่วมมือของกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงมหาดไทย ดำเนินกิจกรรมที่โรงเรียนบางระจันวิทยา มีนายสมชาย ลีหล้าน้อย รอง ผวจ.สิงห์บุรี นายธนู อักษร ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี นายแพทย์โชคชัย สาครพานิช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์ ผอ.สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง และหัวหน้าหน่วยงานทางการศึกษา ร่วมกิจกรรม Kick Off ณ โรงเรียนบางระจันวิทยา มีนายวัชรพงษ์ แพร่หลาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบางระจันวิทยา ให้การต้อนรับ ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี รอง ผวจ.สิงห์บุรี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ศึกษาธิการจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง นายกเหล่ากาชาด ท้องถิ่นจังหวัด นายอำเภอบางระจัน นายอำเภอเมืองสิงห์บุรี ผู้บังคับการตำรวจอำเภอบางระจัน หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมให้กำลังใจนักเรียน คณะครู ทีมแพทย์ พยาบาล บุคลากรจากโรงพยาบาลบางระจัน

โดยมี นายแพทย์ธีรศักดิ์ เด่นดวง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางระจัน ปฏิบัติหน้าที่ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมบุคลากรทางแพทย์ ฉีดวัคซีนโควิด 19 สร้างความมั่นใจกับผู้ปกครอง ซึ่งจังหวัดสิงห์บุรี มีโรงเรียนและสถานศึกษาแจ้งความประสงค์ในการฉีดวัคซีนของนักเรียน จำนวน 130 แห่ง มีนักเรียน นักศึกษา กลุ่มอายุ 12 ปีขึ้นไปจำนวน 17,868 คน สมัครใจฉีดวัคซีนจำนวน 12,118 คน คิดเป็นร้อยละ 67.82 ในวันนี้ได้เปิดให้บริการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 1 สำหรับนักเรียนนักศึกษาอายุ 12 ปีขึ้นไป ให้กับนักเรียนโรงเรียนบางระจันวิทยา จำนวนทั้งสิ้น 728 คน สำหรับสถาบันการศึกษาอื่นๆ อีก 476 แห่งในจังหวัดสิงห์บุรี จะได้รับการฉีดวัคซีนแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2564 ซึ่งภายหลังจากฉีดวัคซีนนักเรียนได้ครอบคลุมแล้วก็จะสามารถเปิดภาคเรียนได้อย่างไรก็ตามวัคซีนเป็นเพียงการป้องกันการติดเชื้อที่ทำให้เกิดอาการรุนแรงน้อยลง ทำให้เด็กนักเรียนมีอาการไม่หนักมีความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น ไม่ได้ป้องกันการติดเชื้อ ดังนั้นทุกสถานศึกษาจึงยังจำเป็นต้องดำเนินการตามมาตรการความปลอดภัยของกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรีอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้จังหวัดสิงห์บุรีมีผู้ฉีดวัคซีนเข็มแรก จำนวน 92,588 คน คิดเป็น 61.62% ของเป้าหมาย 150,265 คน ส่วนผู้ที่ฉีดวัคซีนเข็มที่สอง จำนวน 75,714 คน และเข็มที่สาม จำนวน 3,270 คน เป็นกลุ่มที่ฉีดชิโนแว๊ค ครบ 2 เข็ม มีทั้งหมด 7,000 กว่าคน ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี จะเร่งดำเนินการฉีดวัคซีนอีกประมาณ 3,000 คน ให้ครบทุกคนโดยเร็วที่สุด พร้อมกันนี้ ณ จุดโรงพยาบาลสิงห์บุรี ได้มีการฉีดวัคซีนของนักเรียนในพื้นที่อำเภอเมืองสิงห์บุรี โดยมีนักเรียนโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” จำนวน 258 คน นักเรียนโรงเรียนสิงห์บุรี จำนวน 776 คน และได้รับการดูแลจากนายแพทย์พงษ์นรินทร์ ชาติรังสรรค์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิงห์บุรี พร้อมทีมแพทย์ พยาบาล บุคลากร ของโรงพยาบาลสิงห์บุรี

ณัฏฐนารา ปานมี ผู้สื่อข่าวประจำ จ.สิงห์บุรี