ข่าวทั่วไปข่าวพาดหัวตรวจเยี่ยม

เชียงราย – ไทยส่อสูญเสียดินแดน กรรมาธิการรุดตรวจสอบด่วน

ไทยส่อสูญเสียดินแดน กรรมาธิการรุดตรวจสอบด่วน

คณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ นำโดย นายมนูญ สิวาภิรมย์รัตน์ ประธานคณะกรรมาธิการ นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน รองประธานคณะกรรมาธิการ นายธีระ ไตรสรณกุล รองประธานคณะกรรมาธิการ นายเชิดพงศ์ ราชป้องขันธ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ นายนภดล แก้วสุพัฒน์ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ นายพีรเดช คำสมุทร โฆษกคณะกรรมาธิการ พร้อมคณะที่ปรึกษา และข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราชฏร ลงตรวจสอบพื้นที่จังหวัดเชียงราย

นายพีรเดช คำสมุทร ส.ส.เชียงราย เขต 6 ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการฯ พร้อมด้วยข้าราชการทุกภาคส่วนในพื้นที่ ฝ่ายปกครอง ท้องที่ ท้องถิ่น และภาคเอกชน ตลอดจนชาวบ้านในพื้นที่ ร่วมเข้าให้ข้อมูล ต่อคณะกรรมาธิการฯ ว่าทุกปีตลอดแนวฝั่งลำน้ำที่คั้นระหว่างไทยและเพื่อนบ้าน ด้านอำเภอแม่สาย จะถูกกระแสน้ำกัดเซาะ ทำให้เกิดการทรุดตัวของแผ่นดินด้านฝั่งไทย เข้ามาตลอด จากอดีตจนถึงปัจจุบัน ทำให้ฝ่ายไทย สูญเสียดินแดนมากขึ้นทุกปี ซึ่งยังไร้มาตรการป้องกัน

จากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่า กระแสน้ำในอดีตกับปัจจุบันมีการเปลี่ยนไป มีการกัดเซาะทางฝั่งไทยมาโดยตลอด ทางฝากฝั่งเพื่อนบ้านบางช่วงพบว่ามีการก่อสร้างแนวป้องกันตลิ่งทรุด เพื่อป้องกันการสูญเสียดินแดน แต่ในส่วนของฝั่งไทยเรา ยังไม่สามารถทำอะไรได้ เดิมทีตามขอบลำน้ำชาวบ้านสามารถทำการเกษตรจากพื้นที่ได้ แต่ในปัจจุบันพื้นที่ได้ลดน้อยลงไปทุกที กระแสน้ำอาจตัดเข้ามาถึงขอบถนนเรียบชายแดนไทยแน่นอน หากยังไม่มีการป้องกัน ทั้งนี้ทางคณะกรรมาธิการจะเร่งรีบนำเรื่องเข้าหารือและประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางป้องกันต่อไป

ในขณะลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องดังกล่าว ได้มีตัวแทนจากภาคเอกชนในพื้นที่อำเภอแม่สาย และนางสาวผกามาส เวียร์รา ประธานหอการค้าอำเภอแม่สาย ได้เข้าให้ข้อมูลเรื่องเศรษฐกิจภาพรวมในพื้นที่และฝากเรื่องให้คณะกรรมาธิการฯ เร่งรัด ติดตามการเปิดด่านสะพานแห่งที่1 เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในพื้นที่ ให้สามารถได้กลับมาประกอบกิจการค้าขายได้อีกครั้ง เนื่องจากคนในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากการปิดด่านมานาน ซึ่งคนในพื้นที่และผู้ประกอบยินดีปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรค อย่างเคร่งครัด เพื่อให้เศรษฐกิจในพื้นที่ฟื้นคืนกลับมาได้อีกครั้ง

จากการเดินทางเข้าไปยังพื้นที่จุดผ่อนปรนท่าดินดำ บ้านป่าแดง ต.เกาะช้าง อ.แม่สาย ระยะทางตลอดแนวชายแดน ถนนหนทางมีความชำรุดทรุดโทรม เป็นหลุมเป็นบ่อ เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ และชาวบ้านที่ใช้ถนนเส้นนี้ในการสัญจร ทั้งที่เป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันชายแดน ในการนี้ นายสุขวิช แสนรัตน์ กำนันตำบลเกาะช้าง ได้ยื่นหนังสือต่อประธานคณะกรรมาธิการฯ และนายพีรเดช คำสมุทร ซึ่งเป็น ส.ส.ในพื้นที่ เพื่อขอให้คณะกรรมาธิการฯ ช่วยประสาน ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบสนับสนุนปรับปรุงซ่อมแซม และขยายพื้นผิว เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการสัญจรของชาวบ้านและการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงต่อไป