ข้าราชการไทยจิตอาสา

พะเยา – อำเภอภูซาง ร่วมกับ อบต.ภูซาง จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเส้นทางสู่ด่านชายแดนถาวรไทย-ลาว บ้านฮวก

พะเยา – อำเภอภูซาง ร่วมกับ อบต.ภูซาง จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเส้นทางสู่ด่านชายแดนถาวรไทย-ลาว บ้านฮวก

วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น.นายคเณศ คำนนท์ นายอำเภอภูซาง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ถนน สู่ด่านถาวรบ้านฮวก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยะมหาราช 23 ตุลาคม 2564 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พื้นที่ตำบลภูซาง ร่วมกิจกรรมพัฒนาฯ ณ ด่านถาวรบ้านฮวก หมู่ที่ 12 ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

ลำดวน มะยุลา / จ.พะเยา รายงาน