ข่าวทั่วไปยาเสพติด

เชียงราย – ผ่านเกณฑ์การประเมิน 2 หมู่บ้าน เป็นหมู่บ้านปลอดยาเสพติด 

เชียงราย – ผ่านเกณฑ์การประเมิน 2 หมู่บ้าน เป็นหมู่บ้านปลอดยาเสพติด

21ตุลาคม 2564 นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอแม่สาย พล.ต.ต.วิรัช สุมนาพันธ์ ที่ปรึกษามูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ นายประวิทย์ บุญมี ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ร่วมกันเปิดป้ายหมู่บ้านปลอดยาเสพติด โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานราชการและตัวแทนประชาชนในหมู่บ้านเข้าร่วมพิธี

บ้านห้วยน้ำริน หมู่ที่ 7 ต.เวียงพางคำ และบ้านสันป่าสัก หมู่ที่ 7 ต.โป่งผา ได้ประชุมประชาคมและมีมติขอรับป้ายหมู่บ้านปลอดยาเสพติดจาก มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ และผ่านผลการประเมินแล้ว โดยประชาชนทั้ง 2 หมู่บ้านให้คำสัตย์ปฏิญาณว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด และจะช่วยกันรักษาป้ายหมู่บ้านปลอดยาเสพติดตลอดไป

ปัญธิพงศ์  ศิริโชคธนากูล / จ.เชียงราย