ข่าวทั่วไปข่าวพาดหัวจิตอาสา

เชียงราย – จิตอาสาพระราชทาน มทบ.37 จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ค่ายเม็งรายมหาราช และบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล

เชียงราย – จิตอาสาพระราชทาน มทบ.37 จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ค่ายเม็งรายมหาราช และบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล

วันที่ 23 ตุลาคม 2564 พลตรี ศุภฤกษ์ สถาพรผล ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสา พระราชทาน มณฑลทหารบกที่ 37 นำกำลังพล พร้อม กำลังพล กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 17 ในพระองค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กำลังพลหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 3 กองกำลังผาเมือง และนักศึกษาวิชาทหาร จิตอาสา มณฑลทหารบกที่ 37 จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ค่ายเม็งรายมหาราช


โดย ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่โดยรอบของค่ายเม็งรายมหาราช เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทั้งนี้ การปฏิบัติได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ อย่างเคร่งครัด ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


ทั้งนี้ได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตให้กับศูนย์รับบริจาคโลหิต โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เพื่อมอบให้ทางโรงพยาบาลนำไปใช้ในการรักษาผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้โลหิตต่อไป

ปัญธิพงศ์ ศิริโชคธนากูล / จ.เชียงราย