COVID-19ข่าวพาดหัวจิตอาสาป้องกัน COVID-19

เชียงราย – BANDIDOS MC ภาคเหนือ เยือนถิ่นประวัติศาสตร์เมืองเชียงแสน มอบของช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด-19

BANDIDOS MC ภาคเหนือ เยือนถิ่นประวัติศาสตร์เมืองเชียงแสน มอบของช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด-19

วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2564 กลุ่ม BANDIDOS MC ภาคเหนือ มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด-19 ให้เทศบาลตำบลเวียง เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานต่างๆ กับศูนย์ Home Isolation (HI) ตำบลเวียง โดยมีนายเอนก ปันทะยม ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาการในตำแหน่งนายอำเภอเชียงแสน จ.เชียงราย นายพลภพ มานะมนตรีกุล นายกเทศมนตรีตำบลเวียง พร้อมคณะผู้บริหาร เป็นผู้รับมอบและส่งต่อให้ อสม. แต่ละตำบลกระจายสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด

ตัวแทนกลุ่ม BANDIDOS MC ภาคเหนือ กล่าวว่ากิจกรรม “2 ล้อเยือนถิ่นประวัติศาสตร์ ชมวัฒนธรรม 4 แผ่นดิน @เชียงแสน”ในวันนี้ เกิดจากการรวมพลังทุกภาคส่วน ร่วมเป็นกำลังฝ่าวิกฤตโควิด มีอะไรที่เราสามารถช่วยได้เราต้องช่วย โดยสิ่งของ ประกอบไปด้วย อาหารแห้ง อุปกรณ์ และของที่จำเป็นต้องใช้ สำหรับคนที่ต้องเข้ารับการรักษาตัวในศูนย์ Home Isolation (HI) เรียกว่าเป็นกำลังใจ ด้วยรักและห่วงใย จากพวกเราชาว BANDIDOS MC ภาคเหนือ “พวกเราทุกคนที่มาในวันนี้ได้รับการตรวจ ATK (Antigen test kit) แล้วทุกคน”

ด้าน นายพลภพ มานะมนตรีกุล นายกเทศมนตรีตำบลเวียง เผยว่า ในปัจจุบันยังคงมีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 เข้ามารับการรักษาตัวอย่างต่อเนื่อง ต้องขอขอบคุณกลุ่ม BANDIDOS MC ภาคเหนือ ที่วันนี้มากันที่เชียงแสนร่วม 100 คน และมามอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด-19 นอกจากการมอบสิ่งของแล้วนั้น การมาครั้งนี้ของกลุ่มยังถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ และสร้างรายได้ให้อำเภอเชียงแสน เพราะกลุ่ม BANDIDOS MC มาพักในเชียงแสน และทานอาหารในเชียงแสน เมื่อเดือนที่ผ่านมากลุ่ม BANDIDOS MC ได้เข้ามาท่องเที่ยวใน อ.เชียงแสน และยังนำอุปกรณ์กีฬามอบให้กับโรงเรียนในเขต อ.เชียงแสนอีกด้วย

ปัญธิพงศ์  ศิริโชคธนากูล / จ.เชียงราย