ข้าราชการไทยข่าวทั่วไปจิตอาสา

เชียงราย – ทหารจิตอาสา พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อจัดเตรียมงานทำบุญทอดมหากฐินถิ่นล้านนา

เชียงราย – ทหารจิตอาสา พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อจัดเตรียมงานทำบุญทอดมหากฐินถิ่นล้านนา

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 3 โดย ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนที่ 314 กองกำลังผาเมือง จัดกำลังพลจิตอาสาร่วมกับ ประชาชนบ้านหาดไคร้ ร่วมพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อจัดเตรียมงานทำบุญทอดมหากฐินถิ่นล้านนา ในวันที่ ๒๕ ตุลาคม 2564 ณ วัดหาดไคร้ หมู่ ๗ ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

#ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนที่ 314

#หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 3

#กองกำลังผาเมือง

ปัญธิพงศ์ ศิริโชคธนากูล / จ.เชียงราย