ข้าราชการไทยข่าวพาดหัว

โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ลงพื้นที่สำรวจออกแบบอ่างเก็บน้ำบนภูเขาตามโครงการพระราชดำริ

โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ลงพื้นที่สำรวจออกแบบอ่างเก็บน้ำบนภูเขาตามโครงการพระราชดำริ
โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ ลงพื้นที่พิจารณาตรวจสอบตำแหน่งที่ตั้งหัวงานพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบประปาภูเขา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ


วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2563 โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ นายปิยภัทร สายเมฆ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุตรดิตถ์ มอบหมายให้ นายกรีธาทัพ บุณย์ศรีสิริไท หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 และเจ้าหน้าที่ฝ่ายออกแบบและฝ่ายสำรวจสำนักงานชลประทานที่ 3 ร่วมกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว ลงพื้นที่พิจารณาตรวจสอบตำแหน่งที่ตั้งหัวงานพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบประปาภูเขาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลห้วยมุ่น อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค น้ำเพื่อการเกษตรบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ต่อไป

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน