COVID-19ข้าราชการไทยจิตอาสาช่วยชาวบ้านป้องกัน COVID-19

พิษณุโลก – ผบ.มทบ.39 จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานอำนวยความสะดวกในการฉีดวัคฉิน โควิด-19

พิษณุโลก – ผบ.มทบ.39 จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานอำนวยความสะดวกในการฉีดวัคฉิน โควิด-19

พิษณุโลก เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 พลตรี นพดล รอดกลาง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39 / ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน มณฑลทหารบกที่ 39 จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน สนับสนุนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ร่วมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ณ ศูนย์บริการฉีดวัคซีนป้องกัน Covid – 19 อาคารศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งในวันนี้มีผู้เข้ารับบริการ จำนวน 1,393 คน

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก