ข้าราชการไทยจิตอาสา

เชียงราย – ศอ.จอส.พระราชทาน มทบ.37 จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ

เชียงราย – ศอ.จอส.พระราชทาน มทบ.37 จัดกำลังพลจิตอาสา ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30น. ศอ.จอส.พระราชทาน มทบ.37 จัดกำลังพล จอส.พระราชทาน มทบ.37 จำนวน 3 นาย ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ต.ค. 64 และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ต.ค. 64 อีกทั้ง ยังเป็นการช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องการรับโลหิตสำหรับการรักษาพยาบาล และช่วยบรรเทาภาวะการขาดแคลนโลหิตสำรอง ในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ศูนย์รับบริจาคโลหิต รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ อ.เมือง จว.ช.ร. ทั้งนี้ มีกำลังพล สามารถบริจาคโลหิตได้ จำนวน 1 นาย ได้ปริมาณโลหิต จำนวน 450 ซีซี. ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ปัญธิพงศ์ ศิริโชคธนากูล / จ.เชียงราย