ข่าวพาดหัวเศรษฐกิจ

จังหวัดสมุทรปราการแถลงข่าวเตรียมจัดงานมหกรรมแสดง จำหน่ายสินค้าชุมชนและสินค้า OTOP ของดี ของเด่น ของจังหวัดสมุทรปราการ

 

สมุทรปราการ – จังหวัดสมุทรปราการแถลงข่าวเตรียมจัดงานมหกรรมแสดง จำหน่ายสินค้าชุมชนและสินค้า OTOP ของดี ของเด่น ของจังหวัดสมุทรปราการ

ที่ โรงแรมเบย์ ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย นางสาวสุกานดา แสงวงษ์ พัฒนาการจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมแสดง จำหน่ายสินค้าชุมชนและสินค้า OTOP จังหวัดสมุทรปราการ “มรดกแห่งภูมิปัญญา สู่ความล้ำหน้าแห่งสากล” โดยมีนายวิศิษฐ์ ภูทัตโต ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ นางจิราลักษณ์ บุญแก้ววุฒิ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ นายชัย อรุณานนชัย ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ นายทศพร เลิศพิเชษฐ์ ตัวแทนมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และภาคีเครือข่าย เข้าร่วมภายในงาน

จังหวัดสมุทรปราการได้ดำเนินการเชิงยุทธศาสตร์ในการเชื่อมโยง การบริหารจัดการโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ให้มีศักยภาพในการสนับสนุนให้ชุมชนใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญา ท้องถิ่น ผนวกองค์ความรู้สมัยใหม่ เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพสินค้าและการบริการ การเข้าถึงแหล่งทุนและการตลาดเชิงรุก โดยมีแนวคิดพื้นฐาน 3 ประการ คือ ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล พึ่งตนเองและคิดอย่างสร้างสรรค์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อสร้างงานและเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน สร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคง จากการดำเนินงานที่ผ่านมามีการลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ OTOP เพิ่มขึ้นทุกปี โดยในปี พ.ศ. 2562 มีกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จำนวน 1,026 ราย ผลิตภัณฑ์ จำนวน 2,593 ผลิตภัณฑ์


การจัดงานดังกล่าว เพื่อให้ผู้ผลิตและผู้ประกอบการสินค้า OTOP ในจังหวัดสมุทรปราการได้มีช่องทางการจำหน่ายสินค้าของตนเอง เสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ในการบริหารเชิงธุรกิจ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและประชาสัมพันธ์สินค้า OTOP ของจังหวัดสมุทรปราการ ให้แพร่หลายเป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไปมากยิ่งขึ้น ซึ่งงานมหกรรมแสดง จำหน่ายสินค้าชุมชนและสินค้า OTOP จังหวัดสมุทรปราการ “มรดกแห่งภูมิปัญญา สู่ความล้ำหน้าแห่งสากล” จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-9 สิงหาคม 2563 ศูนย์สรรพสินค้าซีคอนสแควร์ ศรีนครินทร์ บริเวณลานโปรโมชั่น ชั้น 1 โซนโรบินสัน และวันที่ 15-19 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์การค้า อิมพีเรียลเวิลด์ สําโรง บริเวณ แกรนด์ฮอลล์ ชั้น 1 กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า โดยกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP SMEs วิสาหกิจ ชุมชน Biz Club ของจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยกิจกรรมบันเทิง อาทิ มินิคอนเสริต์จากศิลปิน การแสดงต่างๆ รวมถึงการจับฉลากเพื่อลุ้นโชครับรางวัล และการแสดงแฟชั่นโชว์ผ้ามัดย้อมของจังหวัดสมุทรปราการ

สมุทรปราการ – บุญประสิทธิ์ นุชนารถ