ข่าวพาดหัวเศรษฐกิจ

จันทบุรี – ประชาสัมพันธ์เปิดตัวกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ และเปิดศูนย์ประสานงานกลุ่ม ส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร สร้างรายได้สู้โควิด-19

 

จ.จันทบุรี ประชาสัมพันธ์เปิดตัวกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ และเปิดศูนย์ประสานงานกลุ่ม ส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร สร้างรายได้สู้โควิด-19
วันนี้ ( 1 ส.ค.63 ) ที่ คิชฌกูฏฟาร์ม ม.9 ต.ตะเคียนทอง อ.เขสคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเกษตรกร ร่วมพิธีเปิดงานประชาสัมพันธ์เปิดตัวกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ และเปิดศูนย์ประสานงานกลุ่ม เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร เพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตร สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและชุมชน

อีกทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้ปลูกจิตสำนึกต่อการรักษาสภาพแวดล้อม การท่องเที่ยวเชิงเกษตรจะเป็นการอนุรักษ์ควบคู่ไปกับการท่องเที่ยว เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนและกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเกษตรกรในพื้นที่อำเภอเขาคิชฌกูฏจึงรวมตัวกันจัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรอำเภอเขาคิชฌกูฏ จำนวน 16 ราย 16 จุดท่องเที่ยว ภายในงานมีบูธร้านค้าของสมาชิกร้านค้าผลิตภัณฑ์ OTOP และแผนที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ที่พัก ในพื้นที่อำเภอเขาคิชฌกูฏ กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนภาคการเกษตรในท้องถิ่นให้มีรายได้ผ่านพ้นวิกฤติโควิด -19

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา  ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก