ข่าวพาดหัวท่องเที่ยวเศรษฐกิจ

จันทบุรีจัดกิจกรรมรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก กระตุ้นเตือนประชาชน นักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในชุมชนขนมแปลก หนองบัวและมาตรการเข้มความปลอดภัย ป้องกันโควิด -19 “ทำดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก”

 

จ.จันทบุรีจัดกิจกรรมรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก กระตุ้นเตือนประชาชน นักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในชุมชนขนมแปลก หนองบัวและมาตรการเข้มความปลอดภัย ป้องกันโควิด -19 “ทำดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก”
วันนี้ ( 1 ส.ค.63 ) ที่ ตลาดต้องชม ชุมชนขนมแปลกริมคลองหนองบัว สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี ร่วมกับ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก “ทำดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างความรับรู้ของประชาชน นักท่องเที่ยว นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของประชาชนในการรณรงค์อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หลีกเลี่ยงการใช้ถุงพลาสติก ใช้ถุงผ้า ลดโลกร้อนโดยนายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน คณะกรรมการชุมชน ร่วมกิจกรรม ท่ามกลางมาตรการป้องกันโควิด -19 ใส่หน้ากากผ้า หน้ากากอนามัย สะพายถุงผ้า เลือกซื้อสินค้าขนมแปลกชุมชน “ทำดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก”

เพื่อให้เป็นตลาดต้องชมรักษ์โลกประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ของประชาชนและนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรมของประชาชนให้เป็นผู้ที่มีถุงผ้าติดกระเป๋ามาด้วยทุกครั้งที่มาจับจ่าย ซื้อของอันเป็นการช่วยลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและเป็นการกระตุ้นและเชื่อมโยงการซื้อขายสินค้าและบริการในตลาดต้องชม ทั้งนี้ตลาดชุมชนขนมแปลกหนองบัวจะเปิดจำหน่ายสินค้าทุกวันเสาร์ – อาทิตย์ ในช่วงเวลาประมาณ 09.00 น.ถึง 17.00 น. มีพ่อค้า – แม่ค้า นำสินค้าพื้นเมืองของที่ระลึก สินค้าชุมชนมาจำหน่ายรวมกว่า 120 ร้านค้าในรูปแบบ New Normal ป้องกันโควิด-19

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา  ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก