ข่าวพาดหัวป้องกัน COVID-19

สระแก้ว- แม่ค้ากัมพูชา วอนรัฐบาลไทย” สระแก้ว- ยังคงตรวจเข้มพ่อค้าแม่ค้าที่ข้ามชายแดนเข้ามาดูสินค้าในตลาดโรงเกลือวันละไม่เกิน 100 คน อย่างเข้มงวด

https://youtu.be/A-6MWfSufcs

สระแก้ว- แม่ค้ากัมพูชา วอนรัฐบาลไทย” สระแก้ว- ยังคงตรวจเข้มพ่อค้าแม่ค้าที่ข้ามชายแดนเข้ามาดูสินค้าในตลาดโรงเกลือวันละไม่เกิน 100 คน อย่างเข้มงวด ขณะที่พ่อค้าแม่ค้ากัมพูชาทนความยากลำบากไม่ไหววอนรัฐบาลไทยอนุโลมให้เข้ามาเปิดร้านขายสินค้าในตลาดโรงเกลือ ด้วยเนื่องจากทุกวันนี้เข้ามาดูสินค้าได้เพียงอย่างเดียวแถมมีเวลาอยู่ได้เพียงไม่เกิน 5 ชั่วโมงเท่านั้น


” เช้าวันนี้จุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยเจ้าหน้าทีด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศ, เจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรอรัญประเทศ และเจ้าหน้าที่หน่วยความมั่นคงร่วมกัน ตรวจสอบเอกสารการเดินทาง(พลาสปอร์ต) และเอกสารกำกับรถยนต์ต่างๆ ที่บรรดากลุ่มพ่อค้าแม่ค้าชาวกัมพูชาใช้เป็น พาหนะ เดินทางข้ามชายแดนจากฝั่งปอยเปต ประเทศกัมพูชาเข้า มาฝั่งประเทศไทย ” ตามข้อตกลงร่วมกันระหว่างจังหวัดสระแก้วกับจังหวัดบันเตียเมียนเจย” ประเทศกัมพูชา ที่อนุโลมให้พ่อค้าแม่ค้ากัมพูชาที่มีร้านจำหน่ายสินค้าต่างๆอยู่ในตลาดโรงเกลือ ฝั่งประเทศไทย สามารถใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเดินทาง ข้ามชายแดนมาตรวจ ดูสินค้าของตนเองได้แต่ไม่สามารถ จำหน่ายสินค้าได้ โดยอนุญาตให้เดินทางเข้ามาฝั่งประเทศไทยได้ตั้งแต่เวลา 8.00 น.และให้เดินทางกลับฝั่งประเทศกัมพูชาได้ไม่เกินเวลา13.00 น. และอนุโลมให้มีผู้ติดตามมากับรถยนต์ดังกล่าวได้ไม่เกิน 1 คน รวมกับคนขับเป็น 2 คนเท่านั้น โดยจะหมุนเวียนสลับเปลี่ยนกัน ตลาดละ 50 คัน ต่อวัน หากตลาดไหนมีพ่อค้าแม่ค้าเข้ามาดูสินค้าตลาดนั้นจะต้องปิดตลาดไม่ให้มีการจำหน่ายสินค้าแต่อย่างใด และจะหยุดไม่ให้พ่อค้าแม่กัมพูชาข้ามชายแดนเข้ามาตรวจดูสินค้าในวันเสาร์


ขณะที่ บรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่ใช้รถยนต์ส่วนตัวข้ามชายแดนเข้ามาตรวจสอบสินค้าของตนเอง บอกว่าอย่างให้รัฐบาลไทยช่วยอนุโลมให้พ่อค้าแม่ค้ากัมพูชาที่มีร้านขายสินค้าในตลาดโรงเกลือ ฝั่งประเทศไทย สามารถเปิดร้านจำหน่ายสินค้าได้บ้าง เนื่องจากทุกวันนี้ลำบากมาก เพราะในฝั่งประเทศกัมพูชา พวกตนไม่มีอาชีพอื่นๆทำ เนื่องจากทรัพย์ สินทุกๆอย่างของพวกตนอยู่ในตลาดโรงเกลือหมด เงินที่เก็บสะสมไว้ก็หมดแล้วจึงไม่มีเงินซื้ออาหารให้สมาชิกในครอบครัวกินกัน จึงอยากให้รัฐบาลไทยพิจารณาในส่วนนี้ด้วย โดยพ่อค้าแม่ค้ากัมพูชาจะยอมปฏิบัติตามระเบียบควบคุมโรคของประเทศไทยทุกประกาศ

นายยุทธนา พึ่งน้อย / ผู้สื่อข่าวจังหวัดสระแก้ว