ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวพาดหัว

ผลกระทบจาก“ชินลากู”แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ ทำการปิดถนน (น้ำท่วมผิวทาง) ทางหลวงหมายเลข 1045 ตอนเขื่อนสิริกิติ์-ห้วยหูด ที่ กม.60+337

แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ ทำการปิดถนน (น้ำท่วมผิวทาง) ทางหลวงหมายเลข 1045 ตอนเขื่อนสิริกิติ์-ห้วยหูด ที่ กม.60+337 ผลกระทบจาก“ชินลากู”การจราจรผ่านได้เฉพาะรถยกสูงแต่ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ รถเล็กงดใช้เส้นทาง
นายบัณฑิต รักษาดี ผู้อำนวยการแขวงการทางอุตรดิตถ์ที่ 2 แจ้งมายังสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนผู้ใช้เส้นทางในพื้นที่ความรับผิดชอบของแขวงการทางอุตรดิตถ์ที่ 2 ได้รับความเสียหายจากเหตุภัยพิบัติของพายุ ดีเปรสชั่น “ชินลากู”

ซึ่งขณะนี้ได้ทำการปิดถนน (น้ำท่วมผิวทาง) ทางหลวงหมายเลข 1045 ตอนเขื่อนสิริกิติ์-ห้วยหูด ที่กม.60+337 การจราจรผ่านได้เฉพาะรถยกสูงแต่ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ รถเล็กงดใช้เส้นทาง ทั้งนี้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนสามารถใช้ทางเบี่ยง ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนป่าขนุน – วังผาชัน – น้ำปาด แทนได้ และเส้นขาขึ้น ทางหลวงหมายเลข 1045 เลี้ยวขวาเข้าบ้านผาเลือด ทล. 117 ที่กม. 273 + 950 โดยใช้เส้นทางของทางหลวงชนบทหมายเลข อต.4009
ทางแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 โดยหมวดการทางท่าปลา ในเบื้องต้นได้จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการใช้เส้นทาง บริเวณทางแยกเข้าบ้านผาเลือด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 – 5544 – 8457.       ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน