ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวพาดหัวช่วยชาวบ้าน

ปัญญาภิวัฒน์ เปิดวิทยาเขต EEC ชลบุรี ผลิตบัณฑิตฐานเศรษฐกิจไทยในอนาคต

 

ปัญญาภิวัฒน์ เปิดวิทยาเขต EEC ชลบุรี ผลิตบัณฑิตฐานเศรษฐกิจไทยในอนาคต
ที่ อาคาร canteen สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ วิทยาเขตอีอีซี ภายในซอยเขาชีจรรย์ ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานเปิดสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์วิทยาเขตอีอีซี ชลบุรี พร้อมให้โอวาสนักศึกษาใหม่ โดยมี ดร.นิพนธ์ สุรพงษ์รักเจริญ รองอธิการบดี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ วิทยาเขตอีอีซี นายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ปกครองและนักศึกษา เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง


นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า หลังจากประสบความสำเร็จตลอด 13 ปี กับการจัดการศึกษาแบบเรียนรู้ควบคู่การทำงาน หรือ Work-based Education ของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) ที่ ถนนแจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี กลุ่มธุรกิจซีพี ออลล์ จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดการศึกษา เดินหน้าเปิดสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ วิทยาเขตอีอีซี พื้นที่จังหวัดชลบุรี โดยเน้นย้ำความสำคัญของการจัดการศึกษาแบบเรียนรู่ควบคู่การทำงาน ทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้รอบด้าน มีประสบการณ์ จากการฝึกปฏิบัติงานจริง มีวุฒิภาวะสูงและมีความพร้อมเข้าสู่อาชีพ อีกทั้งวันนี้ยังเป็นการแนะนำแนวทางในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในรั้วสถาบันฯ อย่างมีความสุข โดยนักศึกษาที่จบจากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ วิทยาเขตอีอีซี ชลบุรี ทุกคนที่จบจะต้องมีงานทำ


สำหรับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ วิทยาเขตอีอีซี ได้ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ตามนโยบาย Thailand 4.0 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี โดยในปีการศึกษา 2563 เปิดสอนในระดับปริญญาตรี 3 หลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรนวัตกรรมการจัดการธุรกิจเพื่อสังคม, หลักสูตรการจัดการนวัตกรรมทางการค้า และหลักสูตรการจัดการธุรกิจโรงแรมและอาหาร (นานาชาติ) ซึ่งทุกหลักสูตรมุ่งเน้นให้นักศึกษาลงมือฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการจริงและตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงานด้านการบริหารจัดการและธุรกิจบริการในพื้นที่อีอีซี อีกทั้งเป็นการเตรียมบุคลากรมืออาชีพที่มีความพร้อมทำงานในยุคดิจิทัล โดยมุ่งสร้างพื้นฐานของการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม พร้อมเป็นต้นแบบการสร้างคนแห่งอนาคต และเป็นกำลังในการสร้างฐานเศรษฐกิจไทยในอนาคต โดยตั้งเป้าเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกทั้งในประเทศและต่างประเทศรวม 350 คน ทั้งนี้นักศึกษาที่เข้าเรียนในสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ วิทยาเขตอีอีซี ชลบุรี จะมีหอพักให้นักศึกษาทุกคน ซึ่งจะเปิดการเรียนการสอนภาคเรียนแรก ในวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ทั้งนี้สถาบันดังกล่าวมีพื้นที่ทั้งหมด 100 ไร่ ด้วยกัน

ภาพ/ข่าว นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี ผู้สื่อข่าว จ.ชลบุรี
นายพรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก