ข้าราชการไทยข่าวทั่วไปจิตอาสาช่วยชาวบ้าน

เชียงราย – เหล่ากาชาดฯ กลุ่มที่ 5 ร่วมกับ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ หอประชุมอำเภอแม่สรวย

เชียงราย – เหล่ากาชาดฯ กลุ่มที่ 5 ร่วมกับ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ หอประชุมอำเภอแม่สรวย

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น. นางบุษบา บุญญลักษม์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ คณะกรรมการ-สมาชิกเหล่ากาชาด จังหวัดเชียงราย กลุ่มที่ 5 ร่วมกับ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ หอประชุมอำเภอแม่สรวย มีผู้บริจาคโลหิตรวมทั้งสิ้น 0 ราย ได้ปริมาณโลหิตรวมทั้งสิ้น 35,100 ซีซี มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา 5 ราย บริจาคอวัยวะ 5 ราย บริจาคร่างกายให้กับคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4 ราย

ศูนย์ข่าวภาคเหนือ สมาคมสมาพันธ์สื่อออนไลน์

โดย ปัญธิพงศ์  ศิริโชคธนากูล / จ.เชียงราย รายงาน