การศึกษาข่าวทั่วไปข่าวพาดหัวยกย่องเชิดชูคนดี

พิษณุโลก – นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก ร่วมพิธีพระราชทุนการศึกษาสมเด็จพระนเรศวรมหาร ออาช ประจําปีการศึกษา 2564

พิษณุโลก นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก ร่วมพิธีพระราชทุนการศึกษาสมเด็จพระนเรศวรมหาร ออาช ประจําปีการศึกษา 2564
เมื่อวันที่ 6 พ.ย. 64 เวลา 9.30 น. นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ประธานกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อการศึกษาสําหรับเด็กและเยาวชนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธาน ในพิธีถวายราชสักการะและพระราชทุนการศึกษาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจําปีการศึกษา 2564 ณ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระราชวังจันทน์


ทุนการศึกษาจะมอบให้กับผู้ที่เกิดหรือมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดพิษณุโลก ต่อเนื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี เป็นทุนหลักแบบต่อเนื่องทุนละ 85,000 บาท ต่อคนต่อปี ให้ทุนจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ขณะนี้มีผู้ได้รับทุน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติที่คณะกรรมการมูลนิธิกำหนด คือ เป็น “คนเก่ง คนดี” ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับพระราชทานทุนหลักแบบต่อเนื่อง 3 คน สำรองไว้ 3 คน และให้ได้รับพระราชทานทุนแบบเฉพาะกิจ เฉพาะปีการศึกษา 2564 รวมสำรองด้วยจำนวน 13 คน รวมมีผู้ได้รับ พระราชทานทุนทั้งสิ้น 16 คน


โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ดร.เปรมฤดี ชามพูนม นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก ได้ร่วมเดิมทางมาร่วมพิธีมอบทุนในครั้งนี้ และได้ร่วมถ่ายภาพร่วมกับนักเรียนที่ได้รับทุน และคณะกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเพื่อการศึกษา อีกด้วย ธันย์ชนก ทองเพิ่ม ผู้สื่อข่าวพิษณุโลก