ข่าวทั่วไปข่าวพาดหัวพุทธศาสนา

กาฬสินธ์ุ – กฐินสามัคคีเพื่อช่วยเหลือพระภิกษุผู้อาพาธ(ป่วยทางจิต)ปัวผีบ้า

กาฬสินธ์ุ/…กฐินสามัคคีเพื่อช่วยเหลือพระภิกษุผู้อาพาธ(ป่วยทางจิต)ปัวผีบ้า


เวลา 09.00-11.00.น วันนี้ เสาร์ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ณ.วัดป่าเมืองภูแล่นช้าง ตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เป็นวันถวายกฐินสามัคคีและเครื่องปัจจัยไทยธรรมเพื่อช่วยเหลือพระภิกษุผู้อาพาธ(ป่วยทางจิต)เป็นวัดที่ตั้งอยู่ทามกลางภูเขาล้อมรอบ ไม่มีรั้วรอบขอบชิด มีพระภิกษุที่ป่วยทางจิต ประมาณ 30 รูป ที่ผู้ปกครองนำมารักษา อาการป่วยทางจิต จากทั่วสารทิศ เช่น ร้อยเอ็ด/สารคาม/ขอนแก่น/มุกดาหาร/บึงกาฬ


โดยมีพระครูบรรพตสิทธิคุณ เจ้าอาวาส(จต.)รูปเดียวเป็นพระผู้ดูแล พระที่มารักษามีอาการดีขึ้น 80% จะช่วยเป็นพระพี่เลี้ยงดูแลพระภิกษุผู้ป่วยทางจิต ให้ทำกิจวัตรประจำวัน 04.00 ตื่นนอนทำกิจส่วนตัว04.30 นั่งภาวนา 05.00 ทำวัตรสวดมนต์ร่วมเป็นคณะ 06.00 กวาดพื้นถูพื้น ทำกิจอย่างสงฆ์ทุกอย่าง จนถึง 22.00 ปิดไฟเข้านอน อนุญาติให้นั่งสมาธิเงียบๆ ห้ามรบกวนคนอื่น


พระครูบรรพตสิทธิคุณ เจ้าอาวาสเทศนาความตอนหนึ่งว่า เป็นวัดที่ดูแลผู้ป่วยทางจิต(วัดปัวผีบ้า)และพัฒนาจิตใจผู้ป่วยเหล่านั้นให้เข้าถึงหลักธรรม ได้นำหลักธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มาช่วยในการรักษาควบคู่กับยาทางแพทย์แผนปัจจุบัน เพื่อช่วยให้ชีวิตของผู้ป่วยทางจิต มีคุณค่าความเป็นมนุษย์ อยู่ร่วมกับสังคมได้เป็นปกติสุข
สุเทพ ลอยแก้ว/รายงาน