ข่าวทั่วไปข่าวพาดหัวเศรษฐกิจ

ประจวบคีรีขันธ์ – นศ.ป.โท แสตมฟอร์ด เปิดตัว “โคโคแบร์ CoCo Bear” ผลิตภัณฑ์มะพร้าวน้ำหอมจากดำเนินสะดวก เพื่อการส่งออก

ข่าว ณัฐธภพ พันสาย / จ.ประจวบคีรีขันธ์ / 0623644468
นศ.ป.โท แสตมฟอร์ด เปิดตัว “โคโคแบร์ CoCo Bear” ผลิตภัณฑ์มะพร้าวน้ำหอมจากดำเนินสะดวก เพื่อการส่งออก


วันที่ 6 พ.ย. 64 ที่ศูนย์การค้าหัวหินมาร์เก็ตวิลเลจ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ Mr.Cell Dilon.ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด วิทยาเขตหัวหิน ผศ.ดร.สอาด บรรเจิดฤทธิ์ หัวหน้าหลักสูตร MBA ดร.ปริญญา บรรจงมณี อ.ที่ปรึกษาประจำวิชา น.ส.สุทธิกานต์ วัชระ ประธานรุ่น กลุ่มนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ปี 2564 นส.ปานทิพย์ ลิมปติยากร รองประธานรุ่นฯ พร้อมคณะนักศึกษา ปริญญาโท มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด วิทยาเขตหัวหิน ร่วมงานเปิดตัว “โชว์ผลิตภัณฑ์ โคโค แบร์ CoCo Bear” ผลิตภัณฑ์มะพร้าวน้ำหอมส่งออก จากอำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี


โดยจากการเรียนรู้ในห้องเรียนของนักศึกษาระดับ ป.โท มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดฯ สู่การนำองค์ความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ในหลายๆ วิชามาบูรณาการ สู่การนำไปปฏิบัติจริง จึงได้เกิด “CoCo Bear” มะพร้าว ซึ่งมี ถิ่นกำเนิดจากอำเภอดำเนินสะดวก ซึ่งถือได้ว่าเป็นแหล่งปลูกมะพร้าวน้ำหอมที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดในประเทศไทย โดยใช้มะพร้าวเกรดเอนำมาผลิต เพื่อการส่งออกในบรรจุภัณฑ์สะดวกพร้อมดื่ม เน้นความน่ารักในสไตล์ญี่ปุ่นและสะดวกในการดื่มในราคา ที่สมเหตุสมผล จนสามารถพัฒนาต่อยอดสร้างธุรกิจนี้ขึ้นมาได้จริงในรูปแบบ สตาร์ตอัพขนาดย่อม จนมีกลุ่มนายทุนภายนอกที่ได้เห็น รูปแบบแนวคิดและความน่าสนใจของ “CoCo Bear” ได้มีการติดต่อสนใจซื้อ

ผลิตภัณฑ์กับทางกลุ่มนักศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด วิทยาเขตหัวหิน
น.ส.สุทธิกานต์ วัชระ ประธานรุ่นนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ กล่าวว่า นักศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด วิทยาเขตหัวหิน มาจากหลายพื้นที่รวมถึงอำเภอดำเนินสะดวก จึงได้มีแนวคิดนำมะพร้าวน้ำหอมจากอำเภอดำเนินสะดวกมาผลิตแบรนกับทางกลุ่มนักศึกษาระดับ ป.โท โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมออกแบบ ให้เป็นสไตล์ญี่ปุ่นเป็น “CoCo Bear” โคโคแบร์ สะดวก สะอาด พร้อมดื่ม ซึ่งภายในกิ๊ฟเซ็ทจะมีอุปกรณ์ในการรับประทาน โดยมีรุ่นพี่ๆ ป.โท ให้คำปรึกษา สำหรับ “CoCo Bear” โคโคแบร์ ได้มีนักธุรกิจได้ติดต่อขอซื้อแบรนแล้ว
///////////////////////////////////