ข่าวทั่วไป

ชาวจันทบุรีร่วมรับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

เย็นวานนี้ 3 ส.ค.63ที่ วิทยาลัยเทคนิค จังหวัดจันทบุรีนายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ข้าราชการ ครู อาจารย์ เยาวชนสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE นักเรียน นักศึกษา และ ประชาชน

ร่วมรับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ที่เสด็จทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดจันทบุรี ทรงเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE เปิดศูนย์ เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี และ ทรงเป็นประธานในการแสดงคอนเสิร์ต TO BE NUMBER ONE

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา  ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก