ข่าวทั่วไปข่าวพาดหัวท่องเที่ยวเศรษฐกิจ

จันทบุรี – แถลงแผนการส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยว หลังสถานการณ์โควิด – 19 คลี่คลายเตรียมเดินหน้าส่งเสริมการท่องเที่ยวภายใต้มาตรฐาน SHA กระตุ้นเศรษฐกิจ

จ.จันทบุรีแถลงแผนการส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยว หลังสถานการณ์โควิด – 19 คลี่คลายเตรียมเดินหน้าส่งเสริมการท่องเที่ยวภายใต้มาตรฐาน SHA กระตุ้นเศรษฐกิจ


บ่ายวันนี้ ( 8 พ.ย.64 ) ที่ห้องประชุมบลูบ็อกซ์ โรงแรมบลูแรบบิท จังหวัดจันทบุรี นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย นางสาวเสาวนีย์คนกล้า ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานจันทบุรีได้แถลงข่าวแผนการส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวของจังหวัดจันทบุรีหลังสถานการณ์โควิด – 19 คลี่คลายภายใต้มาตรฐานSHA โดยมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ประธานหอการค้าจังหวัด / ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว / นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจันทบุรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี ร่วมในการแถลงข่าวผ่านระบบซูมไปยังสมาชิกผู้ประกอบการท่องเที่ยวในจังหวัดจันทบุรีและภาคตะวันออก

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเปิดจังหวัดจันทบุรีรองรับการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจโดยสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จ.จันทบุรี /สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจันทบุรีและ โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรีได้เตรียมความพร้อมนำร่องการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการมาตรฐานด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย หรือ MOU เตรียมพร้อมรับนักท่องเที่ยว ขานรับนโยบายเปิดประเทศ ด้วยการก้าวสู่มาตรฐาน SHA PLUS และมีสถานประกอบการในจังหวัดจันทบุรีเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 200 แห่ง โดย ททท.สำนักงานจังหวัดจันทบุรีได้เตรียมแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวในเบื้องต้นรวม 3 แผน คือ

1.โครงการเที่ยวใกล้ไปจันท์มุ่งเน้นการกระตุ้นและสร้างกระแสให้เกิดการเดินทางหลังจากสถานการณ์ของการแพร่ระบาดจากการติดเชื้อของไวรัสโคโรนา (Covid-19) มายังจันทบุรีให้เพิ่มมากขึ้น นำเสนอการท่องเที่ยววิถีใหม่แบบ New Normal ภายใต้แนวคิดเที่ยวใกล้ เที่ยวง่าย ปลอดภัยด้วยมาตรฐาน SHA ซึ่งเป็นการดำเนินงานในโครงการมั่นใจไปจันท์ ทั้งนี้ พฤติกรรมนักท่องเที่ยวหลังจากการแพร่ระบาดของสถานการณ์โควิดจะเปลี่ยนแปลงไป มีการเดินทางท่องเที่ยวจำนวน 1-2 คนไม่รวมกลุ่มจำนวนมาก ไม่เดินทางไปในที่ที่มีกลุ่มคนหนาแน่น เน้นทำกิจกรรมท่องเที่ยวที่ทำได้คนเดียวหรือจำนวนน้อย การท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับธรรมชาติ โดยเน้นกลุ่มนักท่องเที่ยว Gen Y ขยายฐานตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพและกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายมากยิ่งขึ้น


2. โครงการมั่นใจไปจันท์ เพื่อสร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยวในการตัดสินใจเดินทางมาจันทบุรี และแสดงความพร้อมด้านมาตรฐานความปลอดภัยทางสาธารณสุขของสถานประกอบการ โดยประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้สถานประกอบการได้รับมาตรฐานความปลอดภัยตามมาตรฐาน SHA เพื่อเป็นจุดขายสำคัญในการจูงใจนักท่องเที่ยวให้ตัดสินใจและมั่นใจที่จะเดินทางมาจันทบุรี รวมทั้งการเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวในท้องถิ่น สร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวที่มีคุณค่าประทับใจและบอกต่อคนรอบข้าง


3.โครงการประสานความร่วมมือกับพันธมิตร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพในการปฏิบัติงาน รวมทั้งการส่งเสริมตลาดให้กับพันธมิตรทุกภาคส่วนทางด้านการท่องเที่ยว เพิ่มพูนความรู้และติดอาวุธทางการท่องเที่ยวสมัยใหม่ให้สอดรับกับสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งพฤติกรรมการท่องเที่ยวในปัจจุบัน


นอกจากนี้ยังมีการเชิญผู้ประกอบการร่วมงานส่งเสริมการตลาด การทำ Sale call ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสาน รวมทั้งเร่งประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนให้ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในจันทบุรีสมัครเข้าร่วมโครงการ SHA โดยจันทบุรีมีสถานประกอบการสมัครเข้าร่วมแล้ว จำนวน 218 แห่ง และผ่านเกณฑ์ทั้งสิ้น 172 แห่ง

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จ.จันทบุรี
พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก