ข้าราชการไทยข่าวพาดหัวช่วยชาวบ้านป้องกัน COVID-19

สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรีมอบชุดธารน้ำใจแก่ผู้ได้รับ จากการประกาศตามมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สร้างขวัญและกำลังใจ

สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรีมอบชุดธารน้ำใจแก่ผู้ได้รับ จากการประกาศตามมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สร้างขวัญและกำลังใจ
บ่ายวันนี้ ( 4 ส.ค.63 ) ที่ กองร้อยอาสารักษาดินแดนที่ 1 จังหวัดจันทบุรี นายพงษ์พัฒน์วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย นางวาสนา วงศ์ตระกูล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี รักษาการแทนนายกเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี ได้นำถุงยังชีพชุดธารน้ำใจ สภากาชาดไทย มอบแก่ตัวแทนอำเภอต่าง ๆ เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการประกาศตามมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหา โควิด-19

ซึ่งเป็นผู้ที่มีความยากลำบากในการประกอบอาชีพ ฐานะยากจน เป็นกลุ่มผู้มีอาชีพอิสระนอกระบบประกันสังคม ตกงาน ถูกเลิกจ้าง และได้กลับมาอาศัยอยู่ในพื้นที่ หมู่บ้าน ชุมชน ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี และได้ร้องขอความช่วยเหลือ ผ่านแอปพลิเคชั่น สภากาชาดไทยในการช่วยเหลือ ซึ่งทางอำเภอได้ตรวจสอบแล้ว พบว่าเป็นผู้เดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด-19 จริง ทางสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรีจึงได้ประสานผ่านทางอำเภอนำสิ่งของ ถุงยังชีพชุดธารน้ำใจสภากาชาดไปมอบรวม 1,307 ชุด

ประกอบด้วย อำเภอสอยดาว 400 ชุด / อำเภอเมืองจันทบุรี 390 ชุด/ อำเภอนายายอาม 139 ชุด / อำเภอมะขาม 112 ชุด / อำเภอท่าใหม่ 91 ชุด / อำเภอแก่งหางแมว 65 ชุด/อำเภอโป่งน้ำร้อน 60 ชุด และ อำเภอขลุง 50 ชุด ทั้งนี้จังหวัดจันทบุรีขอความร่วมมือประชาชนให้ร่วมกันป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ด้วยการสวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัยออกจากบ้าน 100 % และปรับตัวในการประกอบอาชีพ ดำเนินชีวิตแบบ New Normal ใช้ชีวิตในรูปแบบใหม่

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา  ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก