ข่าวทั่วไป

มูลนิธิพระพุทธบาทพลวง มอบเงินสนับสนุนโรงเรียน และ ท้องที่ ท้องถิ่น ชุมชน เพื่อการพัฒนาฐานราก ยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างความเข้มแข้งและสามัคคีในชุมชน

มูลนิธิพระพุทธบาทพลวง มอบเงินสนับสนุนโรงเรียน และ ท้องที่ ท้องถิ่น ชุมชน เพื่อการพัฒนาฐานราก ยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างความเข้มแข้งและสามัคคีในชุมชน
ที่ ที่ทำการมูลนิธิพระพุทธบาทพลวง ป่ามะขาม ต.พลวง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี พระครูประดิษฐ์ศาสนการ ( ท่านพ่อนงค์ ) เจ้าอาวาสวัดทุ่งตาอิน ที่ปรึกษามูลนิธิพระพุทธบาทพลวง พร้อมด้วย พระครูพุทธบทบริบาล (อาจารย์เบิ้ม) เจ้าอาวาสวัดพลวง ประธานมูลนิธิพระพุทธบาทพลวง นำคณะสงฆ์ และ คณะกรรมการมูลนิธิพระพุทธบาทพลวงร่วมมอบเงินสนับสนุนโรงเรียน ท้องที่ ท้องถิ่น ในอำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี จำนวน 13 แห่ง รวมเป็นจำนวนเงิน 1,040,000 (หนึ่งล้านสี่หมื่นบาท )

เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การสาธารณสุข และ สาธารณูปโภคในท้องถิ่น ท้องที่ สนับสนุนในส่วนที่ขาดแคลนเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัย ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นชนบท อาทิ การมอบเงินสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจากเซลแสงอาทิตย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จำนวน 80,000 บาท / สนับสนุนงบประมาณต่อเติมห้องเรียนโรงเรียนวัดคลองตะเคียน 80,000 บาท / ก่อสร้างที่แปรงฟัน และ ปรับปรุงท่อระบายน้ำโรงเรียนวัดกะทิง 80,000 บาท / สนับสนุนต่อเติมห้องน้ำโรงเรียนวัดทุ่งกบิล 80,000 บาท / สนับสนุนการก่อสร้างทางลาดให้เด็กพิการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี 80,000 บาท รวมทั้งมอบเงินสนับสนุนท้องที่ผ่านกำนัน และ ท้องถิ่น ผ่านผู้บริหารเทศบาล และ อบต.ในพื้นที่ เป็นต้น

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา  ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก