ข่าวพาดหัวท่องเที่ยว

เปิดเส้นทางท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม ชุมชนคุณธรรมต้นแบบ บ้านม้าร้อง

เปิดเส้นทางท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม ชุมชนคุณธรรมต้นแบบ บ้านม้าร้อง

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 นางพิมพ์กาญจน์ ชัยจิตร์สกุล ที่ปรึกษากระทรวงวัฒนธรรม, นางกฤษณา แผ่แสงจันทร์ วัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, นายกฤษดา หมวดน้อย ที่ปรึกษาผู้ว่าฯ ประจวบคีรีขันธ์, นายเลิศยศ แย้มพราย นายอำเภอบางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยตัวแทนจากชุมชนคุณธรรมต้นแบบ 12 ชุมชน จากทั่วทั้งจังหวัดประจวบฯเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ขุมชนคุณธรรมต้นแบบ บ้านม้าร้อง ต.พงศ์ประศาสน์ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์

นางกฤษณา แผ่แสงจันทร์ เปิดเผยว่า โครงการ “บวร on tour” หรือโครงการชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร โดยชุมชนคุณธรรมบ้านม้าร้องถือเป็นชุมชนตันแบบแห่งหนึ่งในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งในจังหวัดประจวบฯมีชุมชนคุณธรรมทั้งหมด 125 ชุมชน

และมีต้นแบบอยู่ 12 ชุมชน ในวันนี้ก็จะมีการเปิดเส้นทางท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม โดยมีฐานเรียนรู้ต่างๆ เช่น ฐานเรียนรู้ผึ้งโพรง, ฐานเรียนรู้ธนาคารต้นไม้, ฐานเรียนรู้การทำไข่เค็มใบเตย, ศูนย์เรียนรู้บ้านทองเม็ด, การเยี่ยมขมถ้ำม้าร้อง, การล่องเรือคลองปากปิด เป็นต้น โดยเปิดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างชุมชนคุณธรรมต้นแบบทั้ง 12 ชุมชน ในนามของกิจกรรม “บวร On Tour”

พิสิษฐ์ รื่นเกษม ผู้สื่อข่าว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์โทร 099 3396 4 4 4