ข่าวพาดหัวช่วยชาวบ้านท่องเที่ยวเศรษฐกิจ

จันทบุรี-คณะกรรมการประกวดวิสาหกิจชุมชน ระดับประเทศ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม พิจารณาผลงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมังคุดแปลงใหญ่คิชฌกูฏ ต.ชากไทย ที่ชนะเลิศเป็นตัวแทนภาคตะวันออก

จันทบุรี-คณะกรรมการประกวดวิสาหกิจชุมชน ระดับประเทศ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม พิจารณาผลงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมังคุดแปลงใหญ่คิชฌกูฏ ต.ชากไทย ที่ชนะเลิศเป็นตัวแทนภาคตะวันออก

วันนี้ ( 5 ส.ค.63 ) ที่ ที่ทำการวิสาหกิจชุมชนมังคุดแปลงใหญ่คิชฌกูฏ หมู่ที่ 4 ตำบลชากไทย อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการประกวดวิสาหกิจชุมชน ระดับประเทศ นำโดย นางสาวนิธิวดี อรัญอนุรักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร ประธานคณะกรรมการฯ นำคณะกรรมการฯ อาทิผู้แทนกรมการพัฒนาชุมชน / ผู้แทนกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ / ผู้แทนกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม / ผู้แทนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงานใหญ่ / ผู้แทนสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ( องค์การมหาชน ) เป็นต้น ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม พิจารณาผลงานวิสาหกิจชุมชนมังคุดแปลงใหญ่คิชฌกูฏ ตำบลชากไทย ที่เป็นวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขตประจำปี 2563

โดยมีนายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายปิยะ สมัครพงศ์ เกษตรจังหวัดจันทบุรี นายเรืองฤทธิ์ ประกอบธรรม นายอำเภอเขาคิชฌกูฏ นายประวิทย์เชื้อ หนูเชื้อเรียง นายกเทศมนตรี ตำบลชากไทย เกษตรอำเภอและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งร่วมให้กำลังใจแก่สมาชิกที่เข้าร่วมประกวดในครั้งนี้ การประกวดดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อค้นหาวิสาหกิจชุมชนที่มีศักยภาพในการบริหารจัดการที่ดีมีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้และสามารถพัฒนาให้เป็นต้นแบบแหล่งเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนให้วิสาหกิจชุมชนอื่นๆหรือผู้ที่สนใจเข้ามาเรียนรู้ได้ทำให้วิสาหกิจชุมชนมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องรวมถึงกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรมีการเรียนรู้ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนเพื่อนำไปสู่การพัฒนางานต่อไป

สำหรับวิสาหกิจชุมชนมังคุดแปลงใหญ่เขาคิชฌกูฏ ต.ชากไทย อ.เขาคิชฌกูฏเกิดจากการรวมตัวของเกษตรกรจัดตั้งเป็นแปลงใหญ่มังคุด เพื่อร่วมกันผลิต มังคุดคุณภาพ และการจัดการการตลาดมังคุดเพื่อยกระดับราคามังคุดโดย ผลการดำเนินงานที่โดดเด่นคือการทำตลาดประมูลมังคุดซึ่งได้รับการตอบรับจาก สมาชิกวิสาหกิจชุมชน และคู่ค้าที่ได้ร่วมกันซื้อขาย มังคุดคุณภาพ ทำให้สามารถ จำหน่ายผลผลิตมังคุดได้ในราคาที่สูงขึ้น และยังสามารถช่วยเหลือกลุ่ม เกษตรกรในพื้นที่ข้างเคียง ในการจำหน่ายมังคุดให้ได้ราคาสูงขึ้นจนสามารถขยายผล มีเครือข่ายแปลงใหญ่มังคุดทั้งในอำเภอข้างเคียงและจังหวัดตราด ร่วมกันดำเนินงาน ตลาดประมูลมังคุด จนได้รับผลสำเร็จ สมาชิกวิสาหกิจชุมชน มีความพึงพอใจในการจำหน่าย มังคุดที่ตลาดประมูล ซึ่งมีราคาสูงกว่าตลาดภายนอก ลดภาระการขนส่งออกนอกพื้นที่และการกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง โดยการดำเนินงานของคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชน มังคุดแปลงใหญ่คิชฌกูฏ ที่ดำเนินการอย่างเข้มแข็ง ประกอบไปด้วย เกษตรกร รุ่นเก่าและเกษตรกรรุ่นใหม่ การดำเนินงานส่งผลให้คนในชุมชนมีรายได้สูงขึ้น มีอาชีพ มีงานทำ ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างแท้จริง

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา  ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก