ข้าราชการไทยข่าวพาดหัว

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก ประชุมพิจารณาทบทวนแบบก่อสร้าง

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก ประชุมพิจารณาทบทวนแบบก่อสร้าง

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 นายณฐพล ชุ่มสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก พร้อมด้วย นายพรสุวรรณ์ อุปฮาด หัวหน้า ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 เข้าร่วมประชุมพิจารณาทบทวนแบบก่อสร้าง เนื่องจากคลองส่งน้ำสายใหญ่ โครงการน้ำริดช่วง 2 ในฤดูน้ำหลากของทุกปี ทำหน้าที่ในระบายน้ำจากคลองห้วยหวาย, คลองห้วยชายเขา และน้ำไหลบ่าจากทุ่งฝั่งขวาของคลองฯ ซึ่งมีปริมาณน้ำเป็นจำนวนมาก หากออกแบบได้ไม่ดี จะทำให้การระบายน้ำไม่ทันและเอ่อล้นคันคลองทั้งสองฝั่ง เกิดน้ำท่วมและความเสียให้กับเขตชุมชน

ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและบรรเทาภัยที่อาจจะเกิดขึ้น โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก จึงขอให้สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 4 พิจารณาทบทวนแบบก่อสร้างของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา (RMC) ในช่วงที่ตัดกับคลองส่งน้ำสายใหญ่ โครงการน้ำริดช่วง 2.

ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน