ข่าวทั่วไปข่าวพาดหัว

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 9 ตรวจราชการติดตามการดำเนินโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ งบกลางจากรองนายกรัฐมนตรีซึ่งอยู่ในขั้นตอนการพิจารณา

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 9 ตรวจราชการติดตามการดำเนินโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ งบกลางจากรองนายกรัฐมนตรีซึ่งอยู่ในขั้นตอนการพิจารณา


วันนี้ ( 16 พ.ย.64 ) ที่ห้องรับรองชั้น 4 ศาลากลาง จังหวัดจันทบุรี นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้ให้การต้อนรับ นายพีระ ทองโพธิ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 9 และคณะที่เดินทางมาตรวจราชการติดตามโครงการที่จังหวัดจันทบุรีขอรับการสนับสนุนงบประมาณ พ.ศ.2565 งบกลาง

รองนายกรัฐมนตรีโดยได้มีการหารือแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจหลังสถานการณ์โควิด – 19 คลี่คลาย การแก้ปัญหาราคาสินค้าทางการเกษตรตกต่ำ การเพิ่มมูลค่าสินค้าส่งออกชายแดน การแก้ปัญหาอุทกภัย และภัยแล้งการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามนโยบายของรัฐบาลภายใต้มาตรการป้องกันโควิด – 19 หลังจากนั้นผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปตรวจติดตามพื้นที่ดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพคุณภาพสูง พร้อมวัสดุทำปุ๋ยหมักในพื้นที่หมู่ 4 บ้านทุ่งปรือ ตำบลวังโตนด อำเภอนายายอาม ซึ่งเป็นโครงการที่ อบต.วังโตนดทำเรื่องขอไปยังสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อรับการสนับสนุนงบประมาณ งบกลาง 2.4 ล้านบาท จากรองนายกรัฐมนตรีซึ่งอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้จะเป็นข้อมูลส่วนหนึ่งในการประกอบการพิจารณางบประมาณต่อไป

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา จ.จันทบุรี
พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก