ข้าราชการไทยจิตอาสาช่วยชาวบ้าน

สถานีตํารวจภูธรจังหวัดตราด จัดโครงการ เฝ้า ตรวจ เตือน และการรองรับภัยพิบัติ ครั้งที่ 2

สถานีตํารวจภูธรจังหวัดตราด จัดไอเดียเก๋ตำรวจไม่ทิ้งประชาชน นําข้าราชการตํารวจจิตอาสาพระราชทาน เข้าร่วมพิธีจิตอาสาพระราชทาน “เราทําความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”และเข้าร่วม โครงการ เฝ้า ตรวจ เตือน และการรองรับภัยพิบัติ ครั้งที่ 2 ประจําพื้นที่สถานีตํารวจภูธรคลองใหญ่ทั้ง 12 โรงพัก จำนวนกว่า 300 คน

ตราด/เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา วันที่ 5 ส.ค.2563 ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษาอําเภอคลองใหญ่ พล.ต.ต.ธวัชชัย นาคฤทธิ์ ผบก.ภ.จว.ตราด เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ เฝ้า ตรวจ เตือน และเตรียมการรองรับภัยพิบัติ ครั้งที่ 2 ประจําพื้นที่สถานีตํารวจภูธรคลองใหญ่ โดยมี พ.ต.อ.ดํารง เอี่ยมไพโรจน์ ผกก.สภ.คลองใหญ่ นายพีระ การุญ นายอําเภอคลองใหญ่ พร้อมข้าราชการตํารวจจิตอาสาและประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 เข้าร่วมกว่า 300 คน นําเอาสเปรย์ แอลกอฮอล์และเอกสารมาแจกจ่ายให้ประชาชนทั้ง 3 ตําบล เช่น ตําบลคลองใหญ่ ตําบลหาดเล็ก และตําบลไม้รูด เพื่อป้องกันสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิค-19

พร้อมลงพื้นที่ด้วยตนเองและพูดคุยกับประชาชนแบบเป็นกันเองและให้คําแนะนํากับประชาชนหากพบเห็นแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายไม่ถูกต้องให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่นั้นๆได้เลย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิค-19 ในรอบ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมให้ความรู้แก่ข้าราชการตํารวจจิตอาสาสถานีตํารวจภูธรในพื้นที่จังหวัดตราดและอําเภอคลองใหญ่และประชาชนจิตอาสาให้มีความพร้อมในการรับมือภัยพิบัติในทุกสถานการณ์ เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่นั้นๆอย่างเต็มความสามารถ

ภาพ/ข่าว/ วิเชียร ม่วงสี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.ตราด