ข้าราชการไทยข่าวพาดหัว

จังหวัดเชียงรายประชุมเตรียมจัดกิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่และผู้นำชุมชนในด้านความปลอดภัยวินัยจราจรและการจัดการภัยพิบัติ รวมทั้งสรรพกำลัง “รวมพลคนกู้ภัยจังหวัดเชียงราย”

จังหวัดเชียงรายประชุมเตรียมจัดกิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่และผู้นำชุมชนในด้านความปลอดภัยวินัยจราจรและการจัดการภัยพิบัติ รวมทั้งสรรพกำลัง “รวมพลคนกู้ภัยจังหวัดเชียงราย”

ว่าที่ ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานประชุมเตรียมจัดกิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่และผู้นำชุมชนในด้านความปลอดภัยวินัยจราจรและการจัดการภัยพิบัติ “รวมพลคนกู้ภัยจังหวัดเชียงราย” เมื่อบ่ายวันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 ที่ห้องจอมกิตติ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย โดยมี ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนผู้บริหาร อปท. เจ้าหน้าที่ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมหารือด้วยความพร้อมเพรียง

การประชุมในครั้งนี้ เป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่และผู้นำชุมชนในด้านความปลอดภัย วินัยจราจร และการจัดการภัยพิบัติ ในรายการรวมพลคนกู้ภัยจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2563 เพื่อตอบสนองประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดในการรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งกำหนดในยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีด้านความมั่นคงและความสงบสุขของประเทศ พร้อมกับการดำรงฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และพลังงานโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ที่ชี้เน้นถึงการสร้างเสริมประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการ การตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการจัดการความปลอดภัย วินัยจราจร และภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยกำหนดจัดกิจกรรมในระหว่างวันที่ 8 ถึง 9 สิงหาคม 2563 ที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 15 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

โดยกำหนดแนวคิดในการจัดกิจกรรมวให้เป็นการ “รวมพลคนกู้ภัยจังหวัดเชียงราย” ผนวกกิจกรรมด้านความปลอดภัยทางถนน วินัยจราจร พร้อมกับการจัดการภับพิบัติในรูปแบบต่าง ๆ โดยมีชุดกำลังเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้กว่า 700 คน ทั้งจากส่วนราชการ หน่วยปฏิบัติการ หน่วยกู้ภัยทั้งภาครัฐและภาคเอกชน หน่วยงานด้านสาธารณะกุศล รวมทั้งหน่วยสนับสนุนในระดับตำบลหมู่บ้านและประชาชน จะมีการฝึกปฏิบัติในระบบบัญชาการการณ์เหตุการณ์ ICS เน้นการประสานงาน การประชาสัมพันธ์ การอำนวยการ การจัดการเงินและบัญชีและทรัพยากรทางการบริหารต่าง ๆ

ท้ายที่สุด เพื่อแสดงศักยภาพและแสนยานุภาพของการรวมพลคนกู้ภัย ในวันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2563 เวลา 11.00 น. จะเป็นกิจกรรมการปล่อยขบวนแถวยานพาหนะ เครื่องจักรกล เครื่องมือ อุปกรณ์ในการเตรียมความพร้อมป้องกันสาธารณภัย ทั้งอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก ดินถล่ม แผ่นดินไหว ดินโคลนเลื่อนไหล และภัยจากอุบัติเหตุทางถนนได้อีกด้วย

เครดิต / สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

ทีมข่าว ทั่วไทยนิวส์ รายงาน