ข้าราชการไทยข่าวพาดหัว

กองบิน ๕ ให้การต้อนรับคณะตรวจเยี่ยม โครงการปรับปรุงขีดความสามารถ บ.จธ.๒

กองบิน ๕ ให้การต้อนรับคณะตรวจเยี่ยม โครงการปรับปรุงขีดความสามารถ บ.จธ.๒

เมื่อวันที่ 5สิงหาคม 2563 นาวาอากาศเอก ชยศว์ สวรรค์สรรค์ ผู้บังคับการกองบิน 5พร้อมข้าราชการ กองบิน 5 ให้การต้อนรับ พลอากาศเอก ชวาลา ราชวงศ์ ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงขีดความสามารถ

บ.จธ.2 และคณะตรวจเยี่ยม เข้ารับฟังการบรรยายสรุป ความคืบหน้าของการปรับปรุงพื้นโรงเก็บ การดำเนินการปรับปรุง บ. และร่วมประชุม Program Managemant Renew (PMR) ณ อาคารบรรยายสรุป ฝูงบิน 501 กองบิน 5 อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 4- 5 สิงหาคม 2563

พิสิษฐ์  รื่นเกษม ผู้สื่อข่าวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  0993 39 444