ข้าราชการไทยข่าวพาดหัวจิตอาสา

เชียงราย – มทบ.37 โดย นฝ.นศท.มทบ.37จัดกิจกรรมจิตอาสา นศท.จิตอาสาบริจาคโลหิตเพื่อประชาชน

เชียงราย – มทบ.37 โดย นฝ.นศท.มทบ.37จัดกิจกรรมจิตอาสา นศท.จิตอาสาบริจาคโลหิตเพื่อประชาชน

เมื่อเวลา 15.00น. วันที่ 19 พ.ย. 2564 พล.ต.ศุภฤกษ์​ สถาพร​ผล​ ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน​ มทบ.37 / ผบ.มทบ.37 ได้มอบหมายให้ พ.ท.เจตนา ไชยถาวร ผบ.นฝ.นศท.มทบ.37 นำ นศท.จิตอาสา​พระราชทาน​ นศท.จิตอาสา จัดกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิตให้แก่ประชาชนผู้มาขอรับบริจาคโลหิตเพื่อใช้ในการรักษาตัว ณ ศูนย์รับบริจาคโลหิต รพ.เชียงรายประชานะเคราะห์ ได้ปริมาณโลหิตทั้งสิ้น 11,500 ซีซี

การปฏิบัติเน้นมาตรการป้องกันการ​แพร่ระบาด​ของ​โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (COVID-19)​อย่างเคร่งครัด ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ปัญธิพงศ์ ศินิโชคธนากูล / จ.เชียงราย รายงาน