ข่าวพาดหัวศาสนา

พะเยา ทึ่ง!พระ-ชาวบ้าน สร้างกำแพงวัดประดับด้วยแก้วกระจก 1เดียวของจังหวัด

พะเยา ทึ่ง!พระ-ชาวบ้าน สร้างกำแพงวัดประดับด้วยแก้วกระจก 1เดียวของจังหวัด

วันที่ 4 สิงหาคม 2560 3 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พระครูสุคนธ์ศิลวิสุทธิ์ เจ้าอาวาสวัดเปื๋อยเปียง และชาวบ้านชุมชนบ้านเปื๋อยเปียง หมู่ที่ 14 ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา หนาวลมแรงร่วมใจกันสร้าง กำแพงวัดและวิหาร ขึ้น ที่เป็นวัดแห่งหนึ่งในจังหวัดพะเยาที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือน เพราะการสร้างวิหารและกำแพงวัดจะใช้แก้วกระจกสีสันต่างๆนำมาประกอบประดับ กำแพงทั้งด้านในและด้านนอกวัดอย่างสวยงามทั้งซุ้มเข้า-ออกประตูวัด กำแพงวัดโดยด้านบนกำแพงแก้วจะมีปราสาทเฟื่องด้านในมีพระพุทธรูปประทับนั่ง รอบทั่วกำแพงแก้ว ทั้งสี่ด้าน นอกนั้นมีภาพวาด ลวดลายกนก รูปเทพพนม รูปเทวดา และลวดลายต่างๆแบบไทยล้านนาประยุกต์ เปล่งประกายระยิบระยับทั่วบริเวณวัด

พระครูสุคนธ์ศิลวิสุทธิ์ เจ้าอาวาสวัดเปื๋อยเปียง กล่าวว่า การสร้างกำแพงแก้วและซุ้มประตู ปราสาทเฟื่อง ของวัดเปือยเปียง ทางวัดและคณะศรัทธาสาธุชน ในชุมชนบ้านเปือยเปียง ได้ร่วมแรงร่วมใจ การสร้างขึ้นมาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ด้วยการสร้าง สำหรับการสร้างก็ได้ออกแบบเอง โดยใช้กระจกแก้วนำมาประดับ ทั้งหมด โดยกำแพงแก้วและซุ้มประตูวัดตลอดจน วิหาร จะมี ศิลปะล้านนา ผสมผสาน นำมาประยุกต์ ในการก่อสร้าง ด้วยกำแพงแก้ว จะมี ฐานบัวคว่ำบัวหงาย ลวดลายกนก เทพพนม ภาพวาด ตลอดจนประสาทเฟื่อง ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูป วางตาม บนกำแพงแก้วรอบวัด รอบวัดด้วย

สำหรับกำแพงแก้วได้สร้างขึ้นมาเมื่อปีพ.ศ 2558 และนับว่าเป็น วัดที่มีกำแพงแก้วเพียงหนึ่งเดียวของจังหวัดพะเยา เพราะ โดยส่วนมากแต่ละวัดจะมีกำแพง สร้างด้สยศิลาแลง หรือ อิฐก่อบ้าง

สัมภาษณ์พระครูสุคนธ์ศิลวิสุทธิ์ เจ้าอาวาสวัดเปื๋อยเปียง ผู้สร้างกำแพงแก้วประดับด้วยกระจก

ภาพ/ข่าว โดย พงษ์ ลุ่มน้ำกว๊าน